Afiş, Yayın ve Döküman Taleplerine İlişkin AçıklamaGenel Müdürlüğümüze e-mail yoluyla gönderilen afiş, yayın ve doküman talepleri mevzuat nedeniyle dikkate alınmamaktadır. Söz konusu talep dilekçelerinin şahsen veya posta yoluyla (Dilekçede, gönderiye ilişkin kargo bedelinin talep sahibi kişi veya şirket tarafından ödeneceğinin belirtilmesi zorunludur) talep sahibinin adı, soyadı, açık adresi ve telefon numarasının açıkça yazılarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
  • REHBERLER
- Açık Tarım Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi

- Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

- Çimento Sektöründe Tozla Mücadele Rehberi

- Döküm Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Uygulama Rehberi

- Engelli Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- İşyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Çalışma Rehberi

- Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- Kimyasalların Güvenli Depolanması Rehberi

- Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan İşleme Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- KOBİ'ler İçin İSG Yönetim Rehberi- Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri- İnşaat Sektörü

- KOBİ'ler İçin İSG Yönetim Rehberi- Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri- Maden Sektörü-Kömür

- KOBİ'ler İçin İSG Yönetim Rehberi- Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri- Maden Sektörü-Mermer

- KOBİ'ler İçin İSG Yönetim Rehberi- Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri- Metal Sektörü

- KOBİ'ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi- İnşaat Sektörü

- KOBİ'ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi- Maden Sektörü

- KOBİ'ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi- Metal Sektörü

- Meslek Hastalıkları Bildirim Rehberi

- Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi

- Örtü Altı Yetiştiriciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- Psikososyal Risk Faktörleri Bilgilendirme Rehberi

- Sağlıklı Yaşam Rehberi

- Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- Süt Ürünleri İmalatı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- Tarım İşletmelerinde Tozla Mücadele Rehberi

- Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

- Tekstil Sektöründe Tozla Mücadele Rehberi

- Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı Rehberi
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLIK TEZLERİ
- Açık Ocak Yöntemi İle çalışılan Bir Madende Ergonomik Risklerin Anket Yoluyla Değerlendirilmesi...Bahar BOĞA

- Bir İşyerinde Elektromanyetik Alan Ölçümü Yapılması ve Sonuçlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi...Nihan Merve SARIKAHYA

- Büro çalışanlarının Maruz Kaldığı Risklerin ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi...İsmail ÇELİK

- Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Hükümlerinin örneklerle ve Saha Uygulamalarıyla Açıklanması...Ayhan ÖZMEN

- Demir Dökümhanelerinde Çalışanların Gürültü Maruziyetlerinin Belirlenmesi ve AlınabilecekÖÖnlemler... Zafer ALTIPARMAK

- Döküm Atölyelerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Çok Ölçütlü Karar verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi... Yunus KISA

- Döküm Atölyelerinde Termal Konfor Şartlarının İncelenmesi...Cihat İMANCI

- Dökümhaneler Özelinde Yönetim Sistemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi... Melis ÖZMEN

- Elle Taşıma İşlerinde Risklerin Değerlendirilmesi ve Sektöre Uygulanması... Çiğdem SARIKAYA

- Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Çanta İmalat Atölyesinde Uygulanması... Elif ATASOY MERT

- Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma İşkolunda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi...Cemal Burak YAŞAROĞLU

- Gemi Bakım Onarım Sektöründe Risk Envanteri Oluşturulması Tanker Gemileri... Aslıcan GüLER

- Havaalanı Bakım Onarım Hangarında Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi ve Kontrol Listesi Hazırlanması... Ayşe NAZLIOĞLU

- İnşaat İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği... Yağmur ERTEKİN

- İnşaat Sektöründe Kullanılan Kule Vinçler ile Yapılan çalışmalarda Karşılaşılan Risklerin Tespiti ve Korunma Yolları... Ahmet NAZLIOĞLU

- İnşaat Sektöründe Proje Aşamasında Koruyucu ve Önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi...Muhammet İkbal KURT

- İSG Profesyonellerinin Çalışma Koşulları ile İSG Hizmeti Alınan ve Alınmayan İşyerlerinde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığının Değerlendirilmesi...İlker ACAR

- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İSG Profesyonellerinin Algı ve Beklentileri...Mustafa TÜLÜ

- İşyerlerinde Aerosol Maruziyeti ve Alınan Önlemler...Ömer SERT

- Kara Yolu Yolcu Taşımacılığında İş Sağlığı ve Güvenliği...Fatma Nur BAŞAYAR

- Kanserojen Kimyasal Maddeler ve İş Sağlığı ve Güvenliği...Fatma IŞIK COŞKUNSES

- Kaynak İşlerinde İş Kazası ve İşe Bağlı Sağlık Problemlerine Neden Olan Faktörler ve KKD Kullanımının Bu Faktörlere Etkileri üzerine Çevresel ve Teknik Araştırma... Özlem KAYMAZ

- Kobilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Durumları, Kobilerin İSG Konularına Yaklaşımları, Risk Algıları ile Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Tespiti ve İSG Yönetim Modelleri...Sakine OVACILLI

- Kurşun Maruziyetinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi (Akü, Maden ve Metal İşyerlerinde)...Çağla Pınar TATAR

- Metal Boru İmalatında İSG Risklerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri...Funda ÖZÇELIK

- Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Fayda-Maliyet Açısından İncelenmesi...Özlem KARABOĞA

- Mühendislik Ürünü Nano Malzemelerin Güvenli Üretiminin Değerlendirilmesi...Erdem BABAARSLAN

- Ofis Ortamındaki Mesleki Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Belirlenmesi ve Risk Düzeyinin Tespit Edilerek Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi...Gökçe Begüm SİLSÜPÜR

- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Özellikleri ve Türkiye'de İşverenlerin İSG Hizmet Modeli Tercihlerinin İncelenmesi...Önder ATALAY

- Patlama Riski Olan Ortamlarda Elektrik Tesisatının İş Güvenliği Açısından İncelenmesi... Alper Yasin ÖZÇELİK

- Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği... Nihat EĞRİ

- Pilotlarda Psikososyal Risklerin Belirlenmesi...Nurdan KUBAL GÜLER

- Psikososyal Risk Faktörleri ve İnşaat Sektöründe Bir Çalışma... Ahmet Esat KORKUT

- Risk Analizi Yapılmış Bir Altın Madeninde Önlemlerin Bir Yazılım ile Önceliklendirilmesi... Ahmet Serdar SEVİNÇ

- Sensör ve Benzeri Algılayıcı Sistemlerin İş Kazalarının Önlenmesi ve İş Güvenliğinin Sağlanması Amacı ile Kullanılması...Tuna ORUL

- Şeker Pancarının İşlenmesi Sürecinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi...Mehmet ÖZKAN

- Tabaklama İşlemlerinde Kimyasalların Deriyolu ile Maruziyetide Riskler ve Önlemler...Betül ÇAVDAR

- Talaşlı İmalat ve Kaynak İşlerinde Meslek ile İlgili Solunum Sistemi Hastalıklarının Önlenmesinde Endüstriyel Havalandırma... Aykut KARAKAVAK

- Tehlikeli Kimyasal Maddelerin İthalat Kontrolü İşlemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi ile Kontrol Belgesi Yönetim Bilgi Sistemi Yapısının Oluşturulması...Mesut AKANER

- Tekstil Atölyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının çok ölçütlü Karar verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi...Burak öZDEMİR

- Titreşim...Serap ZEYREK

- Toplu çalışma Alanlarında Biyolojik Ajanlar ve Çalışan Üzerine EtkileriÖnleme Yöntemleri...Şengül COŞAR

- Trafo Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri...Nurdan ÖZKAN

- Türkiye`de Antropometrik Verilere Göre Ofiste Ergonomik İşyeri Tasarımı...Muhammed Furkan KAHRAMAN

- Türkiye`de Antropometrik Verilere Göre Kalıpçılık ve Plastik Enjeksiyon Sektöründe Ergonomik İşyeri Tasarımı...Serkan HACIOSMANOĞLU

- Türkiye'de İSG Hizmetlerinin Elektronik Takibinin İncelenmesi (İSG-KATİP Rehberi)...Ferdi KARAKAYA

- Türkiye`de ve Avrupa`da Kazanların Güvenli Çalışma ve Periyodik Kontrol Kriterleri...Mehmet Salih AKPOLAT

- Yakıt İstasyonları Özelinde Patlayıcı Ortamların Araştırılması ve Patlayıcı Ortamlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberinin Hazırlanması...Hande Seray TUNCAY

- Yeraltı Maden İşletmelerinde Gaz ve Toz Patlamaları ve Önlemler... Ali Rıza ERGUN

- Yerli Üretim Koruyucu Ayakkabı Sektörünün Mevcut Durumunun Tespiti, Ürün Güvenliği ve İSG Uygulamaları Yönünden İncelenmesi...Enver DEMİRKUL

- Yüksek ve Orta Gerilim İletiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri...Nasip Gül İNCEKARA
  • BROŞÜRLER
- CE Kişisel Koruyucu Donanımlar

- Kişisel Koruyucu Donanımlarda CE Uygunluk İşareti

- Gümrük Birliği Süreci ve CE Uygunluk İşareti -

- CE Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tanıtım Broşürü

- İSGÜM Tanıtım Broşürü

- İskele ve Merdivenlerin Güvenli Kullanımı

- Küçük İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Kontrol Listesi

- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

- Güvenli Çatı Çalışmaları

- Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası 2007

- Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar

- Madenlerde Pnömokonyoz

- Madenlerde Grizu Tehlikesi

- Biyolojik Ajanlarla Çalışma

- CE Ürün Güvenliği

- Directorate General of Occupational Healty and Safety

- Elle Yük Taşıma

- Kanserojen Maddelerle Çalışma

- Kişisel Koruyucu Donanım Test Laboratuvarları

- Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

- Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetimi ve Denetimi

- Koruyucu Eldivenler

- Koruyucu Kıyafetler

- Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

- Meslek Hastalıkları Bildirimi

- Psikososyal Risk Etmenleri

- Yüksekten Düşmeye Karşı Ayak- Bacak, Yüz, Göz, Baş Koruyucu Donanımlar
  • DERGİLER
52.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 52.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

51.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 51.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

50.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 50.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

44.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 44.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.
43.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 43.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

42.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 42.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

41.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 41.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

40.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 40.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

39.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 39.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

38.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 38.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

37.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 37.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

36.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 36.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

35.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 35.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

34.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 34.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

44.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 32.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

31.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 31.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

30.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 30.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

29.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 29.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

27.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 27.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

26.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 26.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

25.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 25.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

24.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 24.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

23.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 23.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

22.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 22.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

20.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 20.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

19.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 19.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

18.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 18.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

17.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 17.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

07.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 07.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

06.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 06.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

05.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 05.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

04.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 04.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

03.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 03.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

02.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 02.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

01.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 01.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.