Afiş, Yayın ve Döküman Taleplerine İlişkin AçıklamaGenel Müdürlüğümüze e-mail yoluyla gönderilen afiş, yayın ve doküman talepleri mevzuat nedeniyle dikkate alınmamaktadır. Söz konusu talep dilekçelerinin şahsen veya posta yoluyla (Dilekçede, gönderiye ilişkin kargo bedelinin talep sahibi kişi veya şirket tarafından ödeneceğinin belirtilmesi zorunludur) talep sahibinin adı, soyadı, açık adresi ve telefon numarasının açıkça yazılarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.


  • REHBERLER
- Açık Tarım Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi- Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi- Çimento Sektöründe Tozla Mücadele Rehberi- Döküm Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Uygulama Rehberi- Engelli Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- İşyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Çalışma Rehberi- Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- Kimyasalların Güvenli Depolanması Rehberi- Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan İşleme Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- KOBİ'ler İçin İSG Yönetim Rehberi- Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri- İnşaat Sektörü- KOBİ'ler İçin İSG Yönetim Rehberi- Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri- Maden Sektörü-Kömür- KOBİ'ler İçin İSG Yönetim Rehberi- Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri- Maden Sektörü-Mermer- KOBİ'ler İçin İSG Yönetim Rehberi- Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri- Metal Sektörü- KOBİ'ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi- İnşaat Sektörü- KOBİ'ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi- Maden Sektörü- KOBİ'ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi- Metal Sektörü- Meslek Hastalıkları Bildirim Rehberi- Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi- Örtü Altı Yetiştiriciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- Psikososyal Risk Faktörleri Bilgilendirme Rehberi- Sağlıklı Yaşam Rehberi- Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- Süt Ürünleri İmalatı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- Tarım İşletmelerinde Tozla Mücadele Rehberi- Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi- Tekstil Sektöründe Tozla Mücadele Rehberi- Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı Rehberi
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLIK TEZLERİ
- 112 Ambulans Hizmetleri Acil Durum Ambulanslarında İsg Risklerinin Tespiti ve İsg Rehberi-Alpay BULUT

- Acil Servis Çalışanlarının Psikososyal Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi- Ahmet CANKURTARAN

- Açık İşletmelerde Ağır İş Makinesi Operatörlerinin Gürültü, Titreşim ve Toz Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi-Nejdet ÖZTÜRK

- Adana ve Mersin Bölgesinde Seracılık Sektöründe Çalışanların Karşılaştığı Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi-İbrahim KIR

- Agrega Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi-Ayşegül ALTINOK

- Ahşap Doğrama Atölyelerinde Gürültü Maruziyeti ve Alınabilecek Önlemler-Fatih DEĞER

- Ahşap Doğrama İşi Yapan İşletmelerde Tehlike ve Risklerin Tespit Edilmesi ve Bir Örnek Çalışma-Kürşat İsmail AKÇA

- Akü İmalatında Gürültüyle İlgili Risklerin Değerlendirilmesi-Abdulkadir ASLANTAŞ

- Altyapı Kanal Kazılarında Göçük Riski ve Koruyucu Tedbirlerin İş Güvenliği Yönünden İncelenmesi-Nurullah TAŞ

- Antistatik Ayakkabıların Elektriksel Özelliklerinin Laboratuvar Şartları ile Çalışma Şartlarında Karşılaştırılması-Canberk NURAN

- Asansör Bakım İşlerinde Risklerin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri-Işık KARAHAN

- Asansör Montaj İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi-Seyithan CICIK

- Ayakkabı İmalatı Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Tespiti ve Kimyasal Maruziyetin Belirlenmesi-Nilay GÖKKAYA AKYOL

- Bakır Cevher Zenginleştirmesi İşletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi-M.Merve HELVACIOĞLU

- Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi-Gurur TANTOĞLU

- Belediyelerin Park ve Bahçe İşlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi-İpek SARIÖZ AĞCA

- Bilişim Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve E-Devlet Proje Çalışanları Üzerine Bir Uygulama-Mustafa TÜRKMEN

- Bina İnşaatlarında Sağlık ve Güvenlik Planı-Aslı GOHER AKINBiNGOL

- Binalarda Yapılacak Asbest Söküm Çalışmalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi-Dilan YEŞİLYURT

- Bir Yeraltı Taşkömürü Madeninde Göçük ve Taş-Kavlak Düşmesi Kazalarının Araştırılması-Cansu DİREK

- Boya Üretimi Yapılan Tesislerde İSG Risklerinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri ile Bir İşyerinde Kimyasal Maruziyetin Değerlendirilmesi-Ayşegül ÖZTÜRK

- Cam Üretim Sektöründe Termal Konfor Şartlarının Değerlendirilmesi-Kadriye Çınar

- Çağrı Merkezlerinde Çalışanların Fiziksel Maruziyetlerinin Belirlenmesi ve Alınabilecek Önlemler-Alev SAKARYA

- Çalışanların Yapay Optik Radyasyondan Korunmalarına İlişkin Düzenlemeler-Mehmet Çağrı ERDEM

- Çelik Konstrüksiyon İmalatı Yapan Bir İşyerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Risklerin Tespiti ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi-Kemal ÖZAT

- Çelik Konstrüksiyon Stadyum Çatılarında Risklerin Belirlenmesi ve Betonarme Yapılar ile Karşılaştırılması-Hakkı Onur GÜLCE

- Çimento Üretim Süreçlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri-Arife Duygu TOPÇU

- Çimento Üretiminde Toz ve Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi-Sabire BALCI

- Demir Dökümhanelerinde Çalışanların Toz, Silis Ve Ağır Metal Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi-Fatma Gülesin YAVUZ

- Demir Yolu Makas Üretiminde Risk Değerlendirmesi-Halil DEMİREL

- Derinin İşlenmesi ve Boyanması İşlemlerinde Çalışanların Kimyasal Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri -Hüseyin Suat BURÇAK

- Dizi ve Film Seti çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi-Derya DOĞANAY

- Dokuma Fabrikalarında Çalışanların Gürültü Maruziyetlerinin İncelenmesi-Barış KONUKLAR

- Dokusuz Kumaş Üretimi Yapan İşletmelerde Risklerin Değerlendirilmesi-Arda NEFES

- Döküm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirmesi-Abide ŞENTÜRK

- Endüstriyel Tesislerin Doğal Gaz Dönüşüm İşlerinde Tehlikelerin Değerlendirilmesi-Levent YALÇIN

- Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Kimyasal ve Fiziksel Risk Faktörlerinin İncelenmesi-Gönül ORHAN

- Fırınlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi-Merve Nur EREN

- Fişek Üretiminde Risklerin Tespiti ve Kimyasal Maruziyetin Değerlendirilmesi-Selin ALGAN

- Forkliftlerle Güvenli Çalışma-Fatih EREL

- Galvaniz Kaplama Yapan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Tespiti ve Kimyasal Maruziyetin Değerlendirilmesi-Emine Tuğba KARADOĞAN

- Gemi Adamlarının Gürültü Maruziyetinin Belirlenmesi ve Alınabilecek Önlemler- Uğur AYDEMİR

- Gemi Adamlarının Titreşim Maruziyetlerinin Belirlenmesi ve Alınabilecek Önlemler-Gürkan TOPÇU

- Gemi Bakım ve Onarım Sektörü Kapalı Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-Muhammet Kamil IŞIK

- Gemi İnşaatı Sektöründe Gürültü ve Toz Maruziyetinin Değerlendirilmesi-Damla AZKESKİN

- Gıda Sektöründe Toz Patlamalarının Araştırılması ve Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması Bir Uygulama Örneği-Emine Esra LAYIK

- Granit Fabrikalarında Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi-Hacı Tuğrul TAŞTAN

- Granit İşleme Tesislerinde Risklerin Belirlenmesi-Fatma TAŞTAN

- Güvenlik Kültürünün Kömür Yıkama Tesislerinde Değerlendirilmesi-Esin PEKPAK FINDIKÇIOĞLU

- Hazır Beton Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirmesi-Ekin KARAKAYA ÖZKAN

- Hazır Giyim İmalatında Ergonomik Risk Değerlendirme ve Kas İskelet Sistemi Sorunları-Safinaz Esra ÇİFTÇİ

- Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yazılımı (Fluent) Kullanılarak Bir İşyerinde Yangın Acil Durumunda Duman Tahliyesi Modellenmesi-Eren SAVAŞ

- İnşaatlarda Standartlara Uygun Cephe İskelesi Kullanımının İş Güvenliği Açısından İncelenmesi-Sabit Yasin BOSTANCI

- İplikhanelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri ve Çözüm Önerileri-Esra AKBAŞ

- İş Ekipmanı Olarak Kullanılan Asansörlere Uygulanan Periyodik Kontrollerin İş Güvenliği Açısından İncelenmesi-Uğur BAYAR

- İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Değerlendirilmesi-Murat GÖÇENER

- İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Ölçümü Küçük ve Büyük Ölçekli Tekstil ve Metal İşyerleri Uygulaması- Osman ZOPCUK

- İşyerlerinde Aydınlatma Koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi-Gonca BAYRAKDAR

- Jeotermal Sondajların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi-Merve KUYUCU

- Kamu Kurumlarında Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi ve İlgili Sektörde Acil Durum Bilincini Artırmaya Yönelik Çalışma-Yusuf Ziya BOLAT

- Kapalı Otoparklarda Kimyasal Maruziyetin Tespiti ve Risk Değerlendirmesi-Murat BADİK

- Kaynak İşlerinde Maruz Kalınan Zararlı Gazların İşyeri Ortamında Yayılımının Fluent Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yazılımı İle Analiz Edilmesi- Hasan Deniz YILMAZ

- Kimyasal Gaz Dolum İşlemlerinde Risklerin Belirlenmesi ve Kimyasal Maruziyet Ölçümünün Yapılması-Tuğçe AKTAR

- Kırmızı Et Üretiminde Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Risk Değerlendirmesi-Şeniz BİÇER

- Kompozit Üretim Sektöründe Stiren, Toz ve Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi-Merve İSTİF

- Kuru Temizleme Atölyelerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Kimyasal Risk Faktörlerinin İncelenmesi-Ömer ORAN

- Küçük Ölçekli Kaporta İşletmelerinde Çalışanlarda Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Araştırılması-Merve ÖZDEMİR

- Lastik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde İSG Risklerinin Tespiti Ve Çözüm Önerileri-Betül Canan ÖZKAHRAMAN

- Lojistik Faaliyetlerinde Depolama Süreçlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi-Çağatay KUYUCU

- Maden Arama Sondajlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi-Serdar ERTUŞ

- Maden Sektöründe Çalışan Katılımının Uygunsuzluk Bildirimleri Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi-Efe KARACAOĞLU

- Madenlerin Yer Üstü Tesislerindeki Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi-Kadir KADİROĞULLARI

- Makine Halısı Üretiminde Ön Tehlike Listesi Yöntemi ile Risk Envanteri Oluşturulması-Emirhan GÜNAYDIN

- Matbaacılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi-Kaan ÖZKAHRAMAN

- Metal Sektöründeki İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Ekonomik Analizi-Hatice Figen ULUCAN

- Metal Taşlama İşleminde Metal Tozu Maruziyetinin Değerlendirilmesi Ve Alınabilecek Önlemler-Hülya KILINÇ GÖKÇE

- Mezbahaların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi ve Risk Değerlendirmesi Uygulaması-Yusuf GÖÇMEN

- Mobilya Boyahanelerinde Risklerin Tespiti ve Çalışanların Kimyasal Maruziyetinin Değerlendirilmesi- Kübra ÜNAL GÜLSOY

- Mobilya İmalatında Kas İskelet Sistemi Risklerinin Değerlendirilmesi-Selma KOÇ

- Mobilya Sektöründe Ağaç Tozu Maruziyetinin Önlenmesinde Endüstriyel Havalandırma Tasarımı -Tayfun GÜRLEVİK

- Mobilya Üretiminde Ağaç Tozuna Maruziyetin Değerlendirilmesi-Şehmus ÜNVERDİ

- Nanomalzeme Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi-Hülya ÜNVER

- Ofis Çalışanlarının Radon Gazı Maruziyetinin Nükleer İz Dedektör Yöntemine Göre Belirlenmesi ve Sağlık Üzerine Etkileri-Ayşe PİŞKİN

- Ormancılıkta Ağacın Kesilmesi, Devrilmesi ve Boylanması Süreçlerindeki Tehlikelerin Belirlenmesi ve Saha Uygulaması-Serhan SONCU

- Otel Çalışanlarının Maruz Kaldığı Psikososyal Faktörlerin Değerlendirilmesi-Erkan Serdar SERTER

- Otel İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi-Yasemin YAMURLUKLU

- Oto Boya Sektörü Çalışanlarının Toluen ve Benzen Maruziyet Düzeyinin Araştırılması-Uğur ÖZTÜRK

- Oto Yedek Parça Üretiminin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi-Dilay AKGÜL

- Pamuklu Dokuma Endüstrisinde Çalışanların Toz Maruziyetinin Değerlendirilmesi-Damla KÖLE

- Pamuklu Kumaş Üretiminde Yangın Risklerinin Değerlendirilmesi-Ali PATLAR

- Petrokimya Sanayi Amin ile Temizleme Ünitesi İçin Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) Metodolojisinin Uygulanması- Gizem Naz DÖLEK

- Petrokimya Sektörü Likit Petrol Gazı Depolama Ünitesinde Patlama Olayının Değerlendirilmesi-İlkay YAVUZ

- Piliç İşleme ve Değerlendirme Tesisinde Risk Değerlendirmesi- Ali Kaan ÇOKTU

- Plastik Ambalaj Ürün İmalatında İş Kazalarının İrdelenmesi-Tuğçe ÖZEN

- Plastik Ürün İmalatı Yapan KOBİlerde İSG Uygulamaları ve Plastik Enjeksiyon Makinelerinde Oluşan Tehlikelerin Tanımlanması ve Önlenmesi-Burhanettin KURT

- Rüzgar Türbinlerinin Kurulum ve Bakım Süreçlerindeki Risklerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerilerinin Sunulması- Tolga MURATDAĞI

- Sac Metalden Otomotiv Parçaları İmalatında Risk Değerlendirmesi-Özgün Can ÖZGÜNEŞ

- Sağlık Sektöründe Çalışanların Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi-Selim ÇAL

- Sahne ve Gösteri Sanatlarında Tehlikelerin Tespiti-Aygül GÜREL

- Savunma Sanayisinde Üretim ve Montaj Hatlarında Çalışanların Gürültü Maruziyetlerinin İncelenmesi-Raziye ERTUĞRUL UYAR

- Sebze Seralarında Kullanılan Bitki Koruma Kimyasallarıyla İlgili Risklerin İncelenmesi-Ali Burak ÖZDEMİR

- Sebze ve Meyve Suyu İmalatında Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Risk Değerlendirmesi-Ebru Seda AKBAŞ

- Seramik Karo Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi-Mustafa AKDENIZ

- Seramik Yer ve Duvar Kaplama Sektöründe Toz Maruziyetinin İş Hijyeni Açısından Değerlendirilmesi- Esra ULUÇ ERGÜVEN

- Sığınma Odalarının Yeraltı Metal Madenlerinde Kullanımının Araştırılması-Ayşegül GÜRLEYEN

- Süt Ürünleri İmalatında Risk Değerlendirmesi-Ayşe ORHAN

- Şehir Şebekesi Kanalizasyon İşlerinde Risklerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri-Mert KAYA

- Tahlisiye Eğitimleri ve Uygulamalarının İncelenmesi-Selim ÇATAKÇI

- Tehlikeli Atık Bertaraf Tesislerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi-Merve ERCAN

- Tekstil Baskı Prosesinde Karşılaşılan Tehlike ve Risklerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri-Ahmet Aydın BIYIK

- Tekstil Ürünlerinin Boyama ve Bitim İşlemlerinde Kimyasallara Deri ve Solunum Yoluyla Maruziyetin Değerlendirilmesi-Nilüfer ÖZKAN

- Temizlik Çalışanlarının Çalışma Koşullarının ve Sağlık Durumlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi-D. Eylül GÜNDOĞDU

- Toplu Yemek Hizmeti Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği-Meriç ÜNVER

- Tren İçerisinde Çalışanlarda Gürültü Maruziyetinin İncelenmesi-Ömer DOĞRU

- Tuğla ve Kiremit Sektöründe Toz ve Silis Maruziyetinin Değerlendirilmesi ve Termal Konfor Şartlarının Belirlenmesi-Doğa MARTI

- Tutkal İmalatı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Belirlenmesi ve Önlemler-Betül AYKAÇ KILIÇARSLAN

- Uçak Üretim Yan Sanayi Kuruluşlarında Kimyasal Maruziyetlerin ve Risklerin Belirlenmesi-Mert DEMİRDELEN

- Un İmalatında Çalışanların Gürültü ve Titreşim Maruziyetlerinin Değerlendirilmesi-Raşit YAĞMUR

- Üniversitelerin Kimya Laboratuvarlarında Çalışanların İSG Risklerinin Tespiti ve Kimyasal Maruziyetinin Çözüm Önerileri-Meryem KARABULUT

- Üst Yapı İnşaatlarında Ön Tehlike Analizi (PHA) ile Risk Değerlendirmesi-Muhammed Raşit AYDOS

- Yem Üretim Proseslerinde Üç Farklı Risk Değerlendirme Metodunun Uygulanması ve Yöntemlerin Karşılaştırılması-Özlem YİĞİT

- Yeraltı Kömür İşletmelerinde Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi-Mert DURŞEN

- Yeraltı Kömür Ocaklarında Patlayıcı Kullanımının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi-A. Buğra DAĞLI

- Yeraltı Madenlerde Personel Takip ve Haberleşme Sistemlerinin İncelenmesi-Mehmet Eren SÖKMEN

- Yerli Üretim İş Eldivenlerinin Ürün Güvenliğinin Değerlendirilmesi-Onur ÖZEN

- Yerüstü Kömür Ocaklarında Nakliyat Faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi-Mehmet ÇOBANOGLU

- Yol Şantiyelerinde ve Çevresinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi-İsmail Görkem GÖNENÇ

- Yüksekte Çalışmada Güvenlik Ağları-Alperen Fatih DURSUN

- Yüksekten Düşme Kazaları Üzerine Risk Değerlendirmesi-Deniz AKARSU

- Zirai Mücadele İlacı Üretiminde Risk Değerlendirmesi-Deniz TAYFUR

- Açık Ocak Yöntemi İle çalışılan Bir Madende Ergonomik Risklerin Anket Yoluyla Değerlendirilmesi...Bahar BOĞA

- Bir İşyerinde Elektromanyetik Alan Ölçümü Yapılması ve Sonuçlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi...Nihan Merve SARIKAHYA

- Büro çalışanlarının Maruz Kaldığı Risklerin ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi...İsmail ÇELİK

- Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Hükümlerinin örneklerle ve Saha Uygulamalarıyla Açıklanması...Ayhan ÖZMEN

- Demir Dökümhanelerinde Çalışanların Gürültü Maruziyetlerinin Belirlenmesi ve AlınabilecekÖÖnlemler... Zafer ALTIPARMAK

- Döküm Atölyelerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Çok Ölçütlü Karar verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi... Yunus KISA

- Döküm Atölyelerinde Termal Konfor Şartlarının İncelenmesi...Cihat İMANCI

- Dökümhaneler Özelinde Yönetim Sistemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi... Melis ÖZMEN

- Elle Taşıma İşlerinde Risklerin Değerlendirilmesi ve Sektöre Uygulanması... Çiğdem SARIKAYA

- Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Çanta İmalat Atölyesinde Uygulanması... Elif ATASOY MERT

- Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma İşkolunda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi...Cemal Burak YAŞAROĞLU

- Gemi Bakım Onarım Sektöründe Risk Envanteri Oluşturulması Tanker Gemileri... Aslıcan GüLER

- Havaalanı Bakım Onarım Hangarında Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi ve Kontrol Listesi Hazırlanması... Ayşe NAZLIOĞLU

- İnşaat İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği... Yağmur ERTEKİN

- İnşaat Sektöründe Kullanılan Kule Vinçler ile Yapılan çalışmalarda Karşılaşılan Risklerin Tespiti ve Korunma Yolları... Ahmet NAZLIOĞLU

- İnşaat Sektöründe Proje Aşamasında Koruyucu ve Önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi...Muhammet İkbal KURT

- İSG Profesyonellerinin Çalışma Koşulları ile İSG Hizmeti Alınan ve Alınmayan İşyerlerinde İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığının Değerlendirilmesi...İlker ACAR

- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İSG Profesyonellerinin Algı ve Beklentileri...Mustafa TÜLÜ

- İşyerlerinde Aerosol Maruziyeti ve Alınan Önlemler...Ömer SERT

- Kara Yolu Yolcu Taşımacılığında İş Sağlığı ve Güvenliği...Fatma Nur BAŞAYAR

- Kanserojen Kimyasal Maddeler ve İş Sağlığı ve Güvenliği...Fatma IŞIK COŞKUNSES

- Kaynak İşlerinde İş Kazası ve İşe Bağlı Sağlık Problemlerine Neden Olan Faktörler ve KKD Kullanımının Bu Faktörlere Etkileri üzerine Çevresel ve Teknik Araştırma... Özlem KAYMAZ

- Kobilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Durumları, Kobilerin İSG Konularına Yaklaşımları, Risk Algıları ile Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Tespiti ve İSG Yönetim Modelleri...Sakine OVACILLI

- Kurşun Maruziyetinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi (Akü, Maden ve Metal İşyerlerinde)...Çağla Pınar TATAR

- Metal Boru İmalatında İSG Risklerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri...Funda ÖZÇELIK

- Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Fayda-Maliyet Açısından İncelenmesi...Özlem KARABOĞA

- Mühendislik Ürünü Nano Malzemelerin Güvenli Üretiminin Değerlendirilmesi...Erdem BABAARSLAN

- Ofis Ortamındaki Mesleki Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Belirlenmesi ve Risk Düzeyinin Tespit Edilerek Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi...Gökçe Begüm SİLSÜPÜR

- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Özellikleri ve Türkiye'de İşverenlerin İSG Hizmet Modeli Tercihlerinin İncelenmesi...Önder ATALAY

- Patlama Riski Olan Ortamlarda Elektrik Tesisatının İş Güvenliği Açısından İncelenmesi... Alper Yasin ÖZÇELİK

- Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği... Nihat EĞRİ

- Pilotlarda Psikososyal Risklerin Belirlenmesi...Nurdan KUBAL GÜLER

- Psikososyal Risk Faktörleri ve İnşaat Sektöründe Bir Çalışma... Ahmet Esat KORKUT

- Risk Analizi Yapılmış Bir Altın Madeninde Önlemlerin Bir Yazılım ile Önceliklendirilmesi... Ahmet Serdar SEVİNÇ

- Sensör ve Benzeri Algılayıcı Sistemlerin İş Kazalarının Önlenmesi ve İş Güvenliğinin Sağlanması Amacı ile Kullanılması...Tuna ORUL

- Şeker Pancarının İşlenmesi Sürecinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi...Mehmet ÖZKAN

- Tabaklama İşlemlerinde Kimyasalların Deriyolu ile Maruziyetide Riskler ve Önlemler...Betül ÇAVDAR

- Talaşlı İmalat ve Kaynak İşlerinde Meslek ile İlgili Solunum Sistemi Hastalıklarının Önlenmesinde Endüstriyel Havalandırma... Aykut KARAKAVAK

- Tehlikeli Kimyasal Maddelerin İthalat Kontrolü İşlemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi ile Kontrol Belgesi Yönetim Bilgi Sistemi Yapısının Oluşturulması...Mesut AKANER

- Tekstil Atölyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının çok ölçütlü Karar verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi...Burak öZDEMİR

- Titreşim...Serap ZEYREK

- Toplu çalışma Alanlarında Biyolojik Ajanlar ve Çalışan Üzerine EtkileriÖnleme Yöntemleri...Şengül COŞAR

- Trafo Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri...Nurdan ÖZKAN

- Türkiye`de Antropometrik Verilere Göre Ofiste Ergonomik İşyeri Tasarımı...Muhammed Furkan KAHRAMAN

- Türkiye`de Antropometrik Verilere Göre Kalıpçılık ve Plastik Enjeksiyon Sektöründe Ergonomik İşyeri Tasarımı...Serkan HACIOSMANOĞLU

- Türkiye'de İSG Hizmetlerinin Elektronik Takibinin İncelenmesi (İSG-KATİP Rehberi)...Ferdi KARAKAYA

- Türkiye`de ve Avrupa`da Kazanların Güvenli Çalışma ve Periyodik Kontrol Kriterleri...Mehmet Salih AKPOLAT

- Yakıt İstasyonları Özelinde Patlayıcı Ortamların Araştırılması ve Patlayıcı Ortamlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberinin Hazırlanması...Hande Seray TUNCAY

- Yeraltı Maden İşletmelerinde Gaz ve Toz Patlamaları ve Önlemler... Ali Rıza ERGUN

- Yerli Üretim Koruyucu Ayakkabı Sektörünün Mevcut Durumunun Tespiti, Ürün Güvenliği ve İSG Uygulamaları Yönünden İncelenmesi...Enver DEMİRKUL

- Yüksek ve Orta Gerilim İletiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri...Nasip Gül İNCEKARA
  • BROŞÜRLER
- CE Kişisel Koruyucu Donanımlar

- Kişisel Koruyucu Donanımlarda CE Uygunluk İşareti

- Gümrük Birliği Süreci ve CE Uygunluk İşareti -

- CE Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tanıtım Broşürü

- İSGÜM Tanıtım Broşürü

- İskele ve Merdivenlerin Güvenli Kullanımı

- Küçük İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Kontrol Listesi

- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

- Güvenli Çatı Çalışmaları

- Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası 2007

- Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar

- Madenlerde Pnömokonyoz

- Madenlerde Grizu Tehlikesi

- Biyolojik Ajanlarla Çalışma

- CE Ürün Güvenliği

- Directorate General of Occupational Healty and Safety

- Elle Yük Taşıma

- Kanserojen Maddelerle Çalışma

- Kişisel Koruyucu Donanım Test Laboratuvarları

- Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

- Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetimi ve Denetimi

- Koruyucu Eldivenler

- Koruyucu Kıyafetler

- Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

- Meslek Hastalıkları Bildirimi

- Psikososyal Risk Etmenleri

- Yüksekten Düşmeye Karşı Ayak- Bacak, Yüz, Göz, Baş Koruyucu Donanımlar
  • DERGİLER
52.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 52.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

51.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 51.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

50.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 50.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

44.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 44.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

43.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 43.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

42.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 42.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

41.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 41.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

40.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 40.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

39.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 39.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

38.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 38.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

37.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 37.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

36.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 36.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

35.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 35.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

34.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 34.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

44.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 32.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

31.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 31.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

30.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 30.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

29.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 29.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

27.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 27.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

26.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 26.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

25.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 25.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

24.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 24.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

23.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 23.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

22.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 22.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

20.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 20.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

19.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 19.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

18.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 18.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

17.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 17.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

07.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 07.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

06.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 06.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

05.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 05.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

04.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 04.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

03.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 03.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

02.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 02.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.

01.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz. 01.sayı - Buraya tıklayarak dokümanı pdf olarak yükleyebilirsiniz.