Uzm.Dr. Orhan KOÇ

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Kişisel Bilgiler

 

Doğum Yeri/Yılı 

:GÜMÜŞHANE/1966 

 

Medeni Durumu 

:EVLİ 

 

Lisans 

: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ 

 

 

 

 

Bulunduğu Görevler

-MALATYA KALE İLÇESİ SAĞLIK OCAĞI ( 1992 )
-TRABZON MERKEZ YEŞİLOVA SAĞLIK OCAĞI ( 1995-1998 )
-ANKARA DR. SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞTIRMA   HASTANESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI  (1998- 2004)
-ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI  (2004-2007 )
-AYDIN NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ, BAŞHEKİM  ( 2005-2007 )
-SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK, MÜSTEŞAR DANIŞMANI  (2007-2008 )
-SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI   (2008-2008 )
-SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  (2008-2012 )
-TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU,  KURUM BAŞKAN YARDIMCISI FİNANS HİZMETLERİ  (2012-2013 )
-SAĞLIK BAKANLIĞI ULUS DEVLET HASTANESİ,  BAŞHEKİM ( 2013 -2015)
-ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ,  HASTANE YÖNETİCİSİ (2015-2015)
-SGK BAŞKAN YARDIMCISI -
SGK GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRÜ V.(2016)
-SGK BAŞKAN YARDIMCISI - (2016-2017) 
 

Mesleki Kuruluşlar, Dernekler, Komite Üyelikleri


-KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAVUZ SELİM VAKFI,  ÜNİVERSİTE SORUMLUSU
-MALATYA KALE İLÇESİ MİLLİ GENÇLİK VAKFI KURUCUSU
-YAVUZ SULTAN SELİM VAKFI,  ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
-SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DERNEKLER FEDERASYONU,  YÖNETİM KURULU BAŞKANI
-EVDE SAĞLIK VE SOSYAL İZMETLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
-SAĞLIK- DER YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Çalıştığı Alanlar

-HASTANE HİZMET ROLLERİNİN BELİRLENMESİ (İNSAN KAYNAĞI, TIBBI CİHAZ VE HİZMET SUNUMU ACISINDAN PLANLAMASI)
-SAĞLIK İNSAN GÜCÜ 2023 PLANLAMASI
-ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKE SAĞLIK HİZMETLERİNİN 2023 PROJEKSİYON PLANI (KALP MERKEZLERİ, ONKOLOJİ MERKEZLERİ, ROBOTİK CERRAHİ MERKEZLERİ, TRAVMA MERKEZLERİ GİBİ)
-EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMASININ PLANLANMASI VE HAYATA GEÇİRİLMESİ
-SAĞLIK HİZMETLERİNİN BÖLGESEL PLANLAMASI VE YERİNDE HİZMETİN SUNUMUNUN SAĞLANMASINA YÖNELİK HASTANE PLANI
-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ZAMAN YÖNETİMLİ MODEL GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMASI
-KANSER HASTALARINA YÖNELİK PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ PLANLAMASI
-DİN PSİKOLOJİSİ VE MANEVİ BAKIM MODELİNİN OLUŞUMUNA ÖNCÜLÜK ETMEK
-SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE KURUMLAR ARASI EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA MODELİ GELİŞTİRİLMESİ
-REHABİLİTASYON HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
-RUH SAĞLIĞI EYLEM PLANINA KATKI VE UYGULAMAYA GEÇMESİNDE AKTİF ROL ALMAK
-MERKEZİ TIBBI CİHAZ PLANLAMASI VE MERKEZİ ALIM POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ
- ÜSTÜN TEKNOLOJİ TIBBI CİHAZ ÜRETİMİNİN GERÇEKLEŞMESİ NOKTASINDA ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAMAK
-TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU FİNANS YÖNETİMİMİN KURGUSU VE HAYATA GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
-İŞLETMELERDE MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMAK İÇİN PERFORMANS KRİTERLERİ GELİŞTİRİP UYGULAMAK
-SAĞLIKTA KAYNAK YÖNETİMİ ALGISI VE PRATİĞİNİ OLUŞTURMAK
-SAĞLIKTA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİNİ GELİŞTİRİP UYGULAMAK
 -ÖLÇEK EKONOMİSİNE GÖRE SAĞLIK TESİSLERİNDE YANİ MODELLEMELER YAPMAK

 

Yayımlanmış Eserleri

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

-NEJAT ÖZGÜL, ORHAN KOÇ, MURAT GÜLTEKİN, FATİH GÖKSEL, SAİM KERMAN, PELİN TANYERİ, HALİL EKİNCİ, MURAT A. TUNCER VE İRFAN ŞENCAN, “OPİOİDSFORCANCERPAİN: AVAİLABİLİTY, ACCESSİBİLİTY ANDREGULATORYBARRİERS İN TURKEYANDPALLİA-TURK PROJECT” J PEDİATR HEMATOLONCOL _ VOLUME 33, SUPPLEMENT 1, APRİL 2011, P.29-32.


-FATİH GÖKSEL, İRFAN PEKSOY, ORHAN KOÇ, MURAT GÜLTEKİN, NEJAT ÖZGÜL, İRFAN ŞENCAN, “PLANNİNG OF NUCLEARMEDİCİNE İN TURKEY: CURRENTSTATUSANDFUTUREPERSPECTİVES”, ASİAN PACİFİC JOURNAL OF CANCERPREVENTİON, VOL:13, 2012, P.1989-1994.


-FATİH GÖKSEL, ORHAN KOÇ, NEJAT ÖZGÜL, MURAT GÜLTEKİN, MELİKE ABACIOĞLU, MURAT TUNCER, İRFAN ŞENCAN. “RADİATİONONCOLOGYFACİLİTİES İN TURKEY: CURRENTSTATUSANDFUTUREPERSPECTİVES”, ASİAN PACİFİC JOURNAL OF CANCERPREVENTİON, 2011;12(9), P.2157-62.


-A.ÇINAR YASTI, ORHAN KOÇ, EMRAH ŞENEL, AFİFE AYLA KABALAK, “HOT MİLKBURNS İN CHİLDREN: A CRUCİALİSSUEAMONG 764 SCALDİNGS”, TURKİSHJOURNAL OF TRAUMA&EMERGENCYSURGERY, V:17(5), 2011, P.419-422.


-ORHAN KOÇ, FESİH DOĞAN YILDIZ, ADNAN NARCI, TOLGA ALTUĞ ŞEN, “AN UNUSUALCAUSE OF GASTRİCPERFORATİON İN CHİLDHOOD: TRİCHOBEZOAR (RAPUNZELSYNDROME). A CASEREPORT”, EUROPEANJOURNAL OF PEDİATRİCS, VOL:168, ISSUE 4 APRİL 2009,  P. 495 – 497.


-ÖMER GÖKTEKİN, GÖKHAN ERTAŞ, ÜMİT KERVAN, ORHAN KOÇ, ÖMER KOZAN, “STENTFOR LİFE PROJECT: PRESENTSİTUATİON İN TURKEY”, EUROINTERVENTİON: THEOFFİCİALJOURNAL OF EUROPCRANDTHEEUROPEANASSOCİATİON OF PERCUTANEOUSCARDİOVASCULARİNTERVENTİONS (EAPCI), C:8, AĞUSTOS 2012, S.133-135.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:


Sempozyum:

-NEJAT ÖZGÜL, MURAT GÜLTEKİN, ORHAN KOÇ, FATİH GÖKSEL, GÜLTEKİN BAYRAKTAR, HALİL EKİNCİ, İRFAN ŞENCAN, A. MURAT TUNCER, MUSTAFA AKSOY AND NİHAT TOSUN. “TURKİSHCOMMUNİTY-BASEDPALLİATİVECARE MODEL: A UNİQUE DESİGN”, ANNALS OF ONCOLOGY, VOL:23 (SUPPLEMENT 3), JUNE 2012, P.76–78.


Sözlü Bildiriler:


-A.ÇINAR YASTI, ORHAN KOÇ, İRFAN ŞENCAN. “ORGANİZİNGBURNPATİENTHOSPİTALİZATİONAND TRANSFER AT A DEVELOPİNGCOUNTRY”, INTERNATİONAL SURGİCALWEEK, AUGUST 28-SEPTEMBER 1, YOKOHAMA, JAPAN, 2011.


-ÇINAR YASTI, A.A. KABALAK, ORHAN KOÇ, “EFFİCACY OF OZONİZEDOLİVEOİL İN THETREATMENT OF İNFECTEDBURNWOUNDS”, INTERNATİONAL SURGİCALWEEK, AUGUST 28-SEPTEMBER 1, YOKOHAMA, JAPAN, 2011.


-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:


-GÖKHAN ERTAŞ, ÖMER KOZAN, MUZAFFER DEĞERTEKİN, ÜMİT KERVAN, MEHMET AKSOY, ORHAN KOÇ, ÖMER GÖKTEKİN, “TÜRKİYE “STENTFOR LİFE” PROJESİNDE SON DURUM/THE FİNAL SİTUATİON İN THETURKEY “STENTFOR LİFE” PROJECT”, TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ /ARCHTURKSOCCARDİOL, C:40, S:5, TEMMUZ 2012, S.414-418.


-ALP USUBÜTÜN, SARP ÜNER, FEVZİ HARORLU, ERDENER ÖZER, SITKI TUZLALI, ARZU RUACAN, ORHAN KOÇ, KUTSAL YÖRÜKOĞLU, “PATHOLOGYLABORATORİESSTAFFWORKLOAD EVALUATİON İN TURKEY: A SURVEYSTUDY”,  TÜRK PATOLOJİ DERGİSİ/TURKİSHJOURNAL OF PATHOLOGY, CİLT/VOL. 27, N:2, 2011, S.98-105.


-ÜMİT KERVAN, ORHAN KOÇ, MEHMET ALİ ÖZATİK, GÜLTEKİN BAYRAKTAR, EROL ŞENER, KERİM ÇAĞLI, İBRAHİM YEKELER, MUSTAFA PAÇ, “TÜRKİYE’DEKİ KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİKLERİNİN DAĞILIMI VE HİZMETLERİNİN NİTELİĞİ/DİSTRİBUTİON AND SERVİCE QUALİTY OF THECARDİOVASCULARSURGERYCLİNİCS İN TURKEY”, TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ/TURKİSHJOURNAL OF THORACİCANDCARDİOVASCULARSURGERY, C:19, S:4, EKİM 2011, S.483-489.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler: 


-DURSUN TÜRKBAY, EMRE HEKİMOĞLU, AHMET YAĞMUR BAŞ, NİHAL DEMİREL, ORHAN KOÇ, “PREMATÜRE RETİNOPATİSİ: YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA BAŞI LAZER FOTOKOAGÜLASYON”, 19. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ (UNEKO-19), 17-20 NİSAN 2011, GRAND YAZICI MARES MARMARİS, TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, S.131-132.


-ORHAN KOÇ, EMİNE KURTLUK, GÜLTEKİN BAYRAKTAR, “EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ”, 18-24 MART 2012 YAŞLILARA SAYGI HAFTASI KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA VE AKTİF YAŞLANMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, GRAFER TASARIM, ANKARA 2012, S.275-285.

 

Diğer Yayınlar:


-SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE’DE ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKTİREN SAĞLIK HİZMETLERİ: PLANLAMA 2011-2023, (ED: RECEP AKDAĞ, NİHAT TOSUN, ORHAN KOÇ VD.) AG TANITIM, SAĞLIK BAKANLIĞI YAYIN NO:836, ANKARA, 2011.


-SAĞLIK BAKANLIĞI, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİ PLANLAMA REHBERİ ÖZET KİTAP, (ED: RECEP AKDAĞ), YAYIN KURULU ÜYELERİ (İRFAN ŞENCAN, ORHAN KOÇ VD.), ANKARA, 2011.


-SALİH MOLLAHALİLOĞLU, HAKKI GÜRSÖZ, HASAN GÖKHUN ÖNCÜL, (GÖZDEN GEÇİRENLER ORHAN KOÇ VD), TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNDE KURUM DIŞINDAN HİZMET ALIMI UYGULAMALARI, HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ, REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI,

SAĞLIK BAKANLIĞI, ANKARA, 2010.


-SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI 2023 VİZYONU, (BAŞ ED: RECEP AKDAĞ) , (GÖZDEN GEÇİRENLER ORHAN KOÇ VD.), HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ, REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, ANKARA. 2011.


-UĞUR DİLMEN, NEDİM ÇİÇEK, LEYLA MOLLAMAHMUTOĞLU, (DANIŞMANLAR VE KATKIDA BULUNANLAR ORHAN KOÇ VD.), GEBELİK VE DOĞUM, O2 MEDYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAYINCILIK, ANKARA, 2011.