Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tıklayınız.