13 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında başarılı olanlar, 2 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen aynı sınavda başarılı olup da sertifikasını teslim almayıp başvuru aşamasında olanlar ile aynı tarihli sınavda mahkeme kararıyla 3 sorunun iptali ile başarılı sayılanlardan başvuru için gerekli belgeleri ilgili duyurulara istinaden düzenleyerek Genel Müdürlüğümüze BAŞVURUDA BULUNANLAR sertifika işlemlerinin ne aşamada (örn. İmzaya sunuldu, mezuniyet belgesi onaylı değil, belgeniz postaya verildi...) olduğunu sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirler.


http://www.isghaftasi.com/sertifika/sertifikasorgu.html


NOT: 
1-) Bu sorgulama linki tüm geçerli sertifikaları sorgulayan bir sorgu sayfası olarak DEĞİL, SADECE yukarıda sözü edilen durumlardaki kişilerin “Sertifika işlemlerim ne durumdadır?” sorusuna cevap olması amacıyla hazırlanmıştır.

2-) 6331 Sayılı İSG Kanunu'na istinaden yapılan sertifika değiştirme başvuru işlemleri 25.07.2012 tarihi itibariyle sorgulanabilecektir.