"Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanmış ve sosyal tarafların görüşlerine sunulmuştur. Tıklayınız.