ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesinin kararları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı kapsamında, İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) koordinasyonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez Müdürlüğü (İSGÜM) organizasyonuyla “Pnömokonyozun Önlenmesi V. Ulusal Eğitim Semineri” düzenlenmekte, A ve B okuyucu olarak görev alacak hekimlere “ILO 2000 Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırılması Eğitimi” verilmektedir. İlgili mevzuat ve Ulusal Eylem Planı doğrultusunda, ILO standart eğitimine uygun formatta hazırlanarak gerçekleştirilen ILO 2000 Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırılması Eğitimiyle, hekimler arasında farkındalık yaratmak, okuyucu eğitimini yaygınlaştırarak uluslararası standartlara ulaşmak, mesleki akciğer
hastalıklarının özellikle de pnömokonyoz olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlayarak oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.


Türkiye’de 1995 ve 2005 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenmiş olan “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırması Eğitimlerinde” 26 katılımcı A okuyucu, 29 katılımcı ise B okuyucu belgesi almaya hak kazanmışlardır. ILO onayı ile İSGÜM tarafından 2009 ve 2010 yıllarında toplam dört adet eğitim düzenlenmiş olup bu eğitimlerde, 48 katılımcı A okuyucu, 31 katılımcı ise B okuyucu belgesi almaya hak kazanmışlardır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 2012 yılında da iki adet eğitimin İSGÜM tarafından düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu eğitimlerden ilki 02-06 Temmuz 2012 tarihinde 14 katılımcı A okuyucu ve 6 katılımcı ise B okuyucu olmak üzere toplam 20 katılımcı ile gerçekleşmekte olup, ikincisi ise Ekim ayında gerçekleşecektir.