Bakanlığımızca yetkilendirilmiş OSGB’lerce hizmet verilen işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının temin edilmesine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından başlatılan ve 2017 yılı sonuna kadar devam edecek olan OSGB Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında ilk adım atılmıştır.


Bu proje ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, OSGB’ler ve OSGB’lerden hizmet alan işyerlerini ziyaret etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dair sahada çözüm bekleyen hususlar hakkında taraflar ile ortak paydada çözüm önerileri ortaya koymayı ve bu çözüm önerilerini tüm Ülke genelinde yetkilendirilen OSGB’lerde uygulamayı hedeflemektedir.


Yöntem olarak birinci basamakta pilot uygulamalar ile “standart çalışması” yapılmasını hedefleyen bu projede ikinci basamakta belirlenen standartların yetkilendirilen bütün birimlerde uygulanmasını sağlamak amaçlamaktadır.


Pilot uygulamalara katılım için son başvuru tarihi 01.03.2015 olup pilot uygulamalara katılım talebinde bulunmak ve proje hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.osgbhisip.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.