Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda
Naklen Atama Yapılacak Tabip Kadrolarına İlişkin Personel Seçimi DuyurusuBakanlığımızda münhal bulunan ve ekli (Ek-1) cetvelde gösterilen tabip kadrolarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar arasından olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen personel atanması planlanmaktadır. Bu şekilde atanacak personele ilişkin başvuru şartları ve usulü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 45 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az 5 (beş) yıl hizmeti bulunmak,

c) Askerlikle herhangi bir ilişiği olmamak,

d) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.


Tercihen

a) İşyeri Hekimliği Belgesi bulunmak,

b) İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tecrübe sahibi olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen belgeye sahip olmak.


BAŞVURU USULÜ:

Başvuruların, ilanda ön görülen şartlara dair belgeler ve cv örneği ile birlikte adaylar tarafından en geç 25/03/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir.


PERSONEL SEÇİMİ :

(1) Başvurular; kontenjan, kadro sayısı ve kadro derecesi ile atamaya ilişkin diğer nitelikler açısından incelenecek ve tercih sebebi olan durumlar veya başvuru sırası esas alınarak ilan edilen kadro sayısının 2 katı kadar aday personel seçimine çağrılacaktır.

(2) Personel seçimine katılmaya hak kazanan adayların listesi www.csgb.gov.tr

(3) Tabip kadrolarına atanacak personelin seçimi; Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Komisyon tarafından, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, mesleki bilgisi dikkate alınarak 10/04/2014 tarihinde yapılacaktır..


ÜCRET :
Bu şekilde atananlara kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi çerçevesinde istihdam edilen Tabiplere ödenen maaşın yanında;

a) İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde (Merkez-Ankara) fiilen iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sektörel meslek hastalıkları rehberinin hazırlanması, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmesi görevlerinde çalışanlara en yüksek Devlet Memuru Aylığının % 200’ü oranında (Brüt; 1.462,97 TL, Net; 1.451,86 TL) ek ödeme,

b) İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü’nde (Taşra-Ankara) fiilen iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin proje ve araştırma ile sağlık gözetimi çalışmalarının yapılması, sonuç raporlarının üretilmesi, sektörel meslek hastalıkları rehberinin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizleri gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik görev yapanlara en yüksek Devlet Memuru Aylığının % 400’ü oranında (Brüt; 2.925,92 TL, Net; 2.903,75 TL) ek ödeme,

c) İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı bölge laboratuvarlarında (Taşra-Kocaeli) fiilen iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin proje ve araştırma ile sağlık gözetimi çalışmalarının yapılması, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmesi görevini yapanlara en yüksek Devlet Memuru Aylığının % 250’si oranında (Brüt; 1.828,71 TL, Net; 1.814, 83 TL) ek ödeme,

Ödenecektir.

Duyurulur.


(1) SAYILI CETVEL

ATAMA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN MÜNHAL TABİP KADROLARI
 

TEŞKİLATI

 

GÖREV YERİ

 

BİRİMİ

 

UNVANI

 

KADRO DERECESİ

 

ADET

 

MERKEZ

 

ANKARA

 

İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TABİP

 5 1
 

TAŞRA

 

ANKARA

 

İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TABİP

 1 1
 

TAŞRA

 

ANKARA

 

İŞ SAĞ.VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TABİP

 5 5
 

TAŞRA

 

ANKARA

 

İŞ SAĞ. VE GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TABİP

 6 1
 

TAŞRA

 

KOCAELİ

 

BÖLGE LABORATUAR ŞEFLİĞİ

 

TABİP

 5 1
   

TOPLAM

 9