Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Taslağı" hazırlanmış ve sosyal tarafların görüşüne sunulmuştur. Yönetmelik taslağı için Tıklayınız.