"İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlanmış ve sosyal tarafların görüşlerine sunulmuştur. Tıklayınız.