İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarih: 31 Ekim 2014; 09:30 – 17:00

Yer: Holiday Inn Ankara, Tunus Caddesi No:7 Kavaklıdere/ANKARA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bakanlığımız;Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) ile işbirliği içerisinde, işsağlığı ve güvenliği alanında seçilen bir konuda, işyerlerinde risk bilinciniyükselterek önleme kültürünü yaygınlaştırmayı ve iyi uygulamaları geliştirmeyiamaçlayan iki yıl süreli kampanyalar düzenlemektedir. Söz konusu kampanyalariçerisinde ulusal düzeyde gerçekleştirilen ve bilginin/tecrübenin Avrupaçapında yayılarak kampanyanın hedeflerine ulaşmasını sağlayan ülke etkinlikleride mevcuttur. 2014-2015 yılları kampanya konusu “psikososyal riskler” olarak belirlenen kampanya kapsamında bu çerçevede ülkemizde düzenlenecek olan “İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve GüvenliğiSemineri”, Ajans ile işbirliği içerisinde, 31 Ekim 2014 Cuma günü saat09:30-17:00 arasında, Holiday Inn Ankara Otel’de (Tunus Caddesi No:7Kavaklıdere /ANKARA) gerçekleştirilecektir.

 

Düzenlenecek olan bu seminer ileinşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin farkındalık oluşturmak,sektörün İSG yönünden sorunlarına yönelik çözümler geliştirilmesi bağlamındaişveren, çalışan, uzman, profesyonel, ilgili tüm tarafların buluşturulması ve bilgive deneyimlerin paylaşımı hedeflenmektedir.

 

Seminere katılım ücretsiz olupözellikle inşaat sektöründen işveren, çalışan, uzman, profesyonellerin katılımıbeklenmektedir.

 

Değerli katılımlarınız bizlerionurlandıracaktır. 

 

LCV için aşağıdaki iletişimbilgilerini kullanabilirsiniz:

E-posta: ezgielif.topaloglu@gmail.com

Tel: 90 312 447 00 20


Afiş İçin Tıklayınız