Bilindiği üzere eğitim kurumları ile ilgili iş ve işlemler 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.Söz konusu yönetmeliklerin 23 ve 30 uncu maddelerinin üçüncü fıkralarında bulunan “Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirirler.” hükmü gereğince; eğitim kurumlarına katılımcılarının uygulamalı eğitimi yapacağı işyerlerini İSG-KATİP üzerinden girmeleri için 15 gün süre verilmektedir.Ancak dokuz günlük bayram tatili süresince teorik eğitimlerini tamamlayan bazı katılımcıların uygulamalı eğitimlerine başlayamamış oldukları ve bu sebeple katılımcılarının staj bilgilerinin sisteme zamanında kayıt edilememiş olduğu kurumlar tarafından Genel Müdürlüğümüze aktarılan talep ve şikayetlerden anlaşılmaktadır. 


Bu sebeple; eğitim kurumlarının staj bilgilerini sisteme girebilmeleri için yönetmeliklerde verilen sürelere ilaveten 31 Ekim 2013-1 Kasım 2013 tarihleri arasında İSG-KATİP'e giriş izni verilecektir.


Bilgilerinizi rica ederiz.