18.08.2013 ve önceki tarihlerde yapılan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazanan katılımcıların belgelerinin gönderilmesi sürecine ait işleyiş aşağıda açıklanmış olup tüm eğitim kurumlarının bu sürece uygun hareket etmeleri gerekmektedir.


Kişilerin evraklarında yapılan hatalar (onaysız belgeler,  hatalı unvan bilgileri, lisans diploması eksikliği vb.) belge hazırlanma sürecini uzatmaktadır. Bu konularda katılımcıların ve Eğitim Kurumlarının özel hassasiyeti gerekli olup Eğitim Kurumları tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilecek her türlü bilgi ve belgenin doğruluğu Eğitim Kurumunun sorumluluğundadır.


Bu duyuruda belirtilen usule uygun şekilde hazırlanıp gönderilmeyen belge taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır .

 


Belge Kontrol Esasları için Tıklayınız.

Belgelendirme İş Akış Şeması için Tıklayınız.

Klasör Sırtlığı için Tıklayınız.

İş Güvenliği Uzmanı Dilekçe Örneği için Tıklayınız.

İşyeri Hekimi Dilekçe Örneği için Tıklayınız.