“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ve “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ler 27.11.2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik metinleri için tıklayınız.