Büyük kaza önleme politika belgesi tebliği taslağı için Tıklayınız.