19.09.2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" için Tıklayınız.