19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğinin “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”e  işlenmiş halli için tıklayınız.