Danıştay Kararlarıyla ilgili duyuru.

Bakanlığımızca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınının 27/11/2010 tarihinden sonra düzenlediği ve düzenleyeceği eğitimlerle ilgili herhangi bir hukuki geçersizlik sorunu bulunmamaktadır. Bu nedenle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı adaylarının eğitimlerine devam etmelerinde hukuki bir sorun olmamakla birlikte, özel, kamu veya üniversite ayrımı olmaksızın, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş tüm eğitim kurumlarının yetkisi ve verdikleri eğitimlerin geçerliliği devam etmektedir.

 

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararıyla ortaya çıkan ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olarak adlandırdığımız işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları arasında mağduriyet yaşandığı algısına yol açan durumun düzeltilmesine yönelik her türlü hukuki zeminde konuyla ilgili çözüm yolları dikkatle incelenmekte ve araştırılmakta olup sorunu temelden çözmeyle ilgili çalışmalarımız hızlandırılarak sürdürülmektedir.