16.07.2013 tarihli ve 28709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” için Tıklayınız.