SAYISAL BİLGİLER

Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

(31.12.2004.tarihi itibariyle)


Genel

Yabancı

Türk

Erkek

3.253.500

-

-

Kadın

3.296.500

-

-

Toplam

6.550.000

7000

(31.12.2003 tarihi itibariyle)

Genel

Yabancı

Türk

Erkek

3.116.700

-

-

Kadın

3.182.100

-

-

Toplam

6.298.800

-

5500

Not: Türkmenistan'da yaşayan yabancı ve Türk nüfus ile ilgili olarak elde sağlıklı veriler bulunmamaktadır. Türk nüfusun sayıları, işyerlerinden elde edilen işçi sayılarına, Türk öğrenciler ile aile üyesi sayılarının eklenmesi suretiyle bulunmuştur.

Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

( 31.12.2004.tarihi itibariyle)

( 31.12.2003 tarihi itibariyle)

Erkek :

5900

5500

Kadın :

100

--

Toplam :

6000

5500

Kaynak: Bazı firmalardan yazılı ve telefonla alınan bilgiler.

Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Veriler

Türk veya Türkmen ortaklı firmaların sayısı tespit edilebildiği kadarı ile 170'dir.

Asgari Ortalama ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Tarafından Belirlenen Aylık İşçi Ücretleri

Çalışanların maaşları, burslar, emekli ücretleri 01.01.2005 tarihi itibariyle % 50 oranında artırılmıştır. Bu duruma göre; 2004 yılında 1.500.000 Manat olan ortalama ücret 01.01.2005 tarihinden itibaren 2.250.000 Manat olmuştur. Asgari ücret ise, işkollarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak bir işletmede çalışan Türkmenlerin ortalama ücreti brüt 2.250.000 Manat'dan aşağı olamaz. Türk firmalarındaki işçilerin ortalama ücreti ise 600 ila 1000 ABD Doları arasında değişmektedir.

Kaynak : Neytralnıy Türkmenistan Gazetesi ve Türk Firmaları ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler.

İş Kazaları

(31.12.2004 tarihi itibariyle)

Toplam işçiler :

81

Türkmen işçiler :

65

Türk işçiler :

16

Kaynak: Bu konuda da kesin bilgi bulunmamakla beraber bazı işyerlerinden derlenen rakamlara göre yazılmıştır.

Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı

2003 -2004 Öğretim yılı

2004-2005 öğretim yılı

Okul Tipi

Toplam

Yabancı

Türk

Toplam

Yabancı

Türk

Aşkabat Türk Anadolu Lisesi

297

253

44

289

247

42

Aşkabat İlköğretim Okulu

697

383

314

716

363

353

Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

243

243

249

249

-

-

Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi

143

119

24

168

168

-

Toplam

1380

998

382

1422

1027

395

Kaynak T.C. Aşkabat Milli Eğitim Müşavirliği

Yüksek Öğrenime Devam Eden Türk Gençlerin Sayısı

2004- 2005 öğretim yılı Öğrenci sayısı : 8

Kaynak : T.C. Aşkabat Milli Eğitim Müşavirliği