SAYISAL BİLGİLER

1. Genel, Yabancı (Tek Uyruklu) ve T.C. Uyruklu Nüfus

(31.12.2005 tarihi itibariyle)

Genel

Yabancı

T.C. uyruklu

Erkek

8.065.979

1.547.179

186.153

Kadın

8.239.547

1.575.538

172.693

Toplam

16.305.526

3.122.717

358.846

T.C. uyruklu : 100.574

Çifte uyruklu : 258.272

Toplam Türk : 358.846

2. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı (15- 65 yaş arası)

(01.01.2005)

Erkek

73.000

77.000

Kadın

40.000

41.000

Toplam

113.000

118.000

Kaynak:CBS

  3. Çalışan Vatandaşlarımızın İş Kollarına Göre Dağılımı

(31.12.2004)

Sektör

Hollandalı

Türk

Faslı

Surinam

Antilli

Tarım, balıkçılık

125.600

500

100

-

-

Sanayi

44.700

700

100

300

100

İnşaat

83.900

800

300

500

300

Ticaret

172.000

3.500

1.200

1.600

300

Otel lokanta

37.900

2.500

800

700

100

Taşımacılık ve haberleşme

35.800

700

500

500

100

Maliye-muhasebe-emlak

170.700

1.900

600

200

600

Eğitim- sağlık

54.800

400

200

110

300

Çevre-kültür-sosyal hizmetler

74.100

500

300

100

400

Diğer

42.700

300

100

300

100

Kaynak : CBS -2005 senesine ait veriler henüz yayınlanmamıştır.


4. Yabancılar ve Vatandaşlarımız Arasındaki İşsizlik Durumu İle Oranları

(31.12.2004 tarihi itibariyle)

İŞSİZ SAYISI

İŞSİZLİK ORANI ( % )

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Hollandalılar

125.000

99.000

224.000

3,6

3,9

3,7

Yabancılar

52.000

41.000

99.000

7,0

7,3

7,1

Türkler

9.000

4.000

13.000

11,0

10,1

10,7

Faslılar

5.000

3.000

8.000

9,0

8,6

8,9

Sürinamlılar

5.000

6.000

11.000

5,9

7,2

6,5

Antilliler-Arubalılar

3.000

4.000

7.000

9,5

16,2

12,6

Toplam

199.000

157.000

362.000

-

-

-

Kaynak: CBS Verileri, İş ve İşçi Bulma Kurumu (CWI) kayıtlarıdır.

Not : 2004 verileri çifte uyruklu vatandaşlarımızı da kapsamaktadır. 2005 verileri yayınlanmamıştır

5. Yabancıların sahibi olduğu işletmeler (2003)

Ülke

Sayı

Ülke

Sayı

Hindistan-Pakistan

2.000

İngiltere

4.000

Fas

4.000

Belçika

6.500

Çin

6.500

Almanya

23.000

Surinam

10.000

Endonezya

25.000

TÜRKİYE

11.500

 

6. 2005 yılı itibariyle Türkiye'de ikamet eden ve çeşitli sosyal güvenlik dalları bağlamında Hollanda'dan maaş veya ödenek alan vatandaşlarımızın sayıları

Genel Yaşlılık Yasası(AOW) kapsamında

14.577

İş Göremezlik Yasası (eski adıyla WAO)

2.265

Dul ve Yetim Maaşları Yasası (ANW)

1.227

Çocuk Parası Yasası(AKW)

2.492

Geri Dönüş Yasası(REM)

1.443

 

7. Türkiye'de İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yapılan Sosyal Güvenlik Ödemeleri

Geri Dönüş

AOW (X 1000)

ANW (X 1000)

AKW (X 1000)

Emeklilik

Dul - Yetim

Çocuk Parası

Türkiye

-

38,501.- Avro

17,073.- Avro

2,853.- Avro

8. Türk Derneklerine İlişkin Bilgiler

Hollanda'daki yabancılar örgütlenme özgürlüğüne sahip bulunmaktadırlar. Nitekim vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, dini, ekonomik ve politik ihtiyaçları doğrultusunda, Hollanda mevzuatına uygun olarak kurdukları derneklerin sayısı her geçen yıl artmakta ve bu dernekler üst kuruluşlar halinde de organize olmaktadırlar. Halen büyük çoğunluğu dini ve kültürel amaçlı olmak üzere 230 civarında dernek ile bunların oluşturduğu federasyonlar bulunmaktadır. Bu dernekler Konsolosluklarımıza tescil ettirilmediği için kesin sayılarının tam tespitinde zorlukla karşılaşılmaktadır.

Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT)

Hollanda'da bulunan yabancılarla ilgili politikalar oluşturulup, kararlar alabilmek için azınlık gruplarına ait "Danışma Kurulları" faaliyete geçirilmiştir. 1985 yılında kurulan ve Hollanda düzeyinde örgütlenmiş 8 Türk federasyonunu temsil eden "Hollanda'da Türkler İçin Danışma Kurulu"nun (IOT) diğer azınlık Danışma Kurullarıyla dayanışma içerisinde Hollanda Hükümetine re'sen veya talep üzerine görüş bildirdiği ve yabancılara ilişkin politika ve kararları etkilediği gözlenmektedir. IOT'ye bağlı 8 federasyonda 200 yerel dernek temsil edilmektedir.

Bu kurula üye olan Federasyonlar aşağıda gösterilmiştir:

- Türk İslam Kültür Federasyonu -(TIKF)

- Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği-(HTİB)

- Hollanda İslam Merkezi Vakfı-(SICN)

- Hollanda Spor Klüpleri Federasyonu-(HTSKF)

- Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu-(DSDF)

- Hollanda Türkiye Kadınlar Birliği-(HTKB)

- Hollanda İslam Federasyonu-(NIF)

- Hollanda Türk-İslam Kuruluşları Birliği-(HTİKB)

Hollanda Diyanet Vakfı

Bu Vakıf dini vecibeleri yerine getirmek amacıyla Hollanda'nın çeşitli yerlerinde vatandaşlarımızca kurulmuş dernekleri çatısı altında toplamaktadır. Vakfın 75'i mülk, 63' ü kiralık olmak üzere 138 ibadet yeri bulunmaktadır. 1995 yılında Vakfın şube sayısı 130'a, Vakıf çatısı altında tam üye olan dernek sayısı da 146'ya ulaşmış bulunmaktadır. Bu dernekler Vakıf Yönetimiyle işbirliği halinde hizmet vermektedirler.

9. Vatandaşlarımızın Yönetime (genel ve yerel) Katılımı ile İlgili Bilgiler

Hollanda vatandaşlığını da kazanmış vatandaşlarımızın Hollanda'nın politik yaşamına ilgileri her geçen gün daha da artmaktadır.

Eyalet Meclisi Türk Üyeleri

Kuzey Hollanda

Sevilay Akkaş

CDA

Kuzey Hollanda

Songül Akkaya

Pvda

Kuzey Hollanda

Köksal Gör

VVD

Güney Hollanda

Bekir Çelebi

Pvda

Güney Hollanda

Resul Özdemir

Pvda

Güney Hollanda

Yaşar Vural

CDA

Kuzey Brabant

Erdinç Saçan

Pvda

Limburg

Selçuk Öztürk

Pvda

Utrecht

Fethi Kıllı

Pvda

Gelderland

Mehmet F. Kaplan

Pvda

Overijssel

I.Mercanoğlu

Pvda

Hollanda'da Eyalet Meclislerinde Türk kökenli 11 üye görev yapmaktadır.

Parlamento'daki Türk Kökenli Milletvekilleri

Hollanda'da Türk kökenli 5 milletvekili görev yapmaktadır.

Nebahat Albayrak

Pvda

Fatma Koşer-Kaya

D66

Coskun Çörüz

CDA

Fadime Örgü

VVD

Nihat Eski

CDA

Nevin Özütok

Yeşil-Sol (2006 yılı Haziran ayında göreve başlayacak)

Avrupa Parlamentosunda bulunan Türk kökenli temsilci

Emine Bozkurt

: Pvda

MEVZUAT VE UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

1. İş Göremezlik Ödeneği Yasası'nda Değişiklik

Maluliyet ödeneği, çalışma engelliliği veya vatandaşlarımız arasındaki yaygın kullanımı ile 'hastalık parası' olarak da adlandırılan iş göremezlik ödeneği ile ilgili uygulamaları düzenleyen Yasa'yı (WAO) kapsamlı şekilde değiştiren ve yeni adı ile Çalışma Kapasitesine Göre İş ve Gelir Yasası (WIA) olarak takdim edilen Kanun, 8 Kasım 2005 günü 1. Meclis tarafından da onaylanarak 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın amacının çalışanların iş piyasasında daha uzun süre kalmalarını temin yoluyla sosyal güvenlik harcamalarında önemli düşüş sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.

1 Ekim 2004 tarihinden önce işgöremezlik ödeneğine hak kazanmış olanlar, 1 Temmuz 2004 tarihinde 50 yaşını doldurmamış olanları (yani 1 Temmuz 1954 ve sonrası doğumlular) hariç olmak kaydıyla, bu yeni yasanın kapsamı dışında tutulacaklar, bunların dışındakiler ise yasa hükümlerine tabi olacaklardır.

2. Sağlık Sigortası Yasası Değişikliği

Hollanda sağlık hizmetleri sisteminde önemli değişiklikler getiren yeni Sağlık Sigortası Yasası 4 Ekim 2005 günü 1. Meclis (Senato) tarafından kabul edilmiş ve 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Zorgverzekeringswet (ZVW) adı verilen bu yasa ile getirilen ve vatandaşlarımız açısından da büyük önem taşıyan başlıca değişikliklerin şu şekilde özetlenmesi mümkündür:

Yasa kapsamındaki sağlık sigortası hizmetleri Temel Sigorta Paketi ( Basispakket ) ve Ek Sigorta ( Aaanvullend verzekering ) olmak üzere iki ayrı sigorta kapsamında sunulacaktır.

Temel Sigorta Paketi önceki yasadaki Hastalık Fonu'nun ( Ziekensfond ) sağlık sigortasının yerine ihdas edilmiştir ve benzer hükümler ihtiva etmektedir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, Hollanda'da yaşayan herkese bir sigorta şirketinde temel sağlık sigortası yaptırmak mecburiyeti getirilmiştir. Ancak, hizmetlerin özel sigorta şirketleri aracılığı ile sunulacağı yeni sistemde kişilere eskisinden farklı olarak, her yılın sonunda kendi temel sigortasını değiştirme hakkı tanınırken, sigorta şirketlerine, kişinin yaşına ve sağlık durumuna bakılmaksızın tüm başvuruları kabul etme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, herkes için eşit standartları olan bu sigortada yaşlılık veya hastalık nedeniyle daha yüksek prim talep edilmesi yasaklanmıştır.

Ek Sigorta, eski sistemde olduğu gibi, temel pakete dahil olmayan diş tedavisi, fizik tedavi ve hasta nakli gibi sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Temel sigortadan farklı olarak kişiler bakımından yaptırma zorunluluğu bulunmayan, diğer bir ifadeyle, ihtiyari olan bu sigortada sigorta şirketlerine de tüm başvuruları kabul etme zorunluluğu getirilmediği gibi, başvuranları seçme/reddetme özgürlüğü de tanınmaktadır. Ayrıca, üç ay sigorta primi ödenmediğinde, sigorta şirketine sigortayı sonlandırma yetkisi verilmiştir.

3. Yeni Uyum Yasası

20 Aralık 2005 günü 1.Meclis'de kabul edilen yeni Uyum Yasası uyarınca uzun süreli ikamet amacıyla yurtdışından Hollanda'ya gelecek olan kişiler, bazı istisnalar haricinde, bulundukları ülkelerde uyum kurslarına ve sınavlarına tabi tutulacaklardır. Belirli düzeyde Hollandaca ile Hollanda'nın sosyal, kültürel, coğrafi yapısı ve yönetim biçimi hakkındaki bilgilerin edinilmesi yoluyla uyum sürecine hazırlıklı olmayı öngören yeni uygulamaya göre, aile birleştirmesi kapsamında ikamet izni başvurusunda bulunanlar ile yüksek nitelikli göçmenler daha düşük miktarlarda harç ödeyecek olup, insan ticareti kurbanları, imtiyazsız NATO personeli ve Hollanda'dan ayrılma imkanı bulunmayanlar bu ödemelerden muaf tutulmuşlardır.

4. Sağlık Sigortası Vergi İadesi Sistemi

Sağlık sigortasına getirilmesi kararlaştırılan iade sistemi, 1 Ocak 2005 tarihinde uygulamaya konulmuştur. "Hasarsızlık indirimi- no-claim" olarak adlandırılan yeni uygulamada, sağlık fonu dahilindeki sigortalılara yıllık ilaç ve tedavi giderlerinin 255 Avro'nun altında kalması halinde prim iadesi yapılmaktadır. Bir sonraki yıl ödenecek olan "hasarsızlık indirimi"nin hesabında aile doktoru tarafından yapılan muayene ve tedaviler dikkate alınmamaktadır. 18 yaşın altındaki çocukların sağlık giderleri ile ebe ve doğum sonrası hemşire yardımı hizmetleri de indirim uygulamasını olumsuz şekilde etkilememektedir.

Aynı zamanda sigorta primlerinin yılda ortalama 70 Avro artırılmasına neden olan yeni sistemde, yaklaşık bir milyon kişinin iadeden yararlanmasının beklendiği açıklanmıştır.

5. Yeni Çocuk Bakımı Yasası

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yeni bir Çocuk Bakımı Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasa çocuk bakımının kalitesini ve finansmanını düzenlemekte olup, aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

- gündüz kalınabilecek çocuk evleri (kreş vb.)

- bakıcı ana/baba temini

- okul saatleri dışında bakım.

Bu yasaya göre, çocuk bakımının resmi masraflarını ana-babalar, işverenler ve devlet birlikte karşılayacaklardır. Devlet katkısı gelire bağlı olup, ödeme vergi dairesi tarafından yapılacaktır.

Parasal katkı sayesinde çocuk bakımı dar gelirli anne-babalar için de ödenebilir bir hale gelmektedir.

Yasaya göre, her kurum çocuk yuvalarını kendi kurallarıyla yönetebilecektir. Bu sayede daha esnek kurallar ile daha yapıcı bir ortam sağlanacağı düşünülmektedir.

Yuvaların ödeme planında da değişiklik getirilmiş olup, aileler, işveren ve vergi dairesiyle anlaşmak suretiyle kendi gelirlerine uygun ödeme planı yapabileceklerdir. Geliri yüksek olanlara devletin yapacağı katkı düşük, geliri az olanlara ise doğal olarak daha yüksek olacaktır.

6. Kimlik Taşıma Mecburiyeti

1 Ocak 2005 itibaren 14 yaş ve üzerindekilere kimlik taşıma zorunluluğu getirilmiştir. Kimlik gösteremeyen kişiden 50 Avro ceza alınmakta olup, yaşı 14 ile 16 arasında olanlar için ceza miktarı 25 Avro'dur. Bu yeni yasanın toplum güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağı ifade edilmektedir.

7. İkamet İzni Harçları

Hollanda'da geçici ve sürekli ikamet izni harçları ile bu izinleri uzatmak için ödenen miktarlarda 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle önemli artışlar getirilmiştir. Yeni harç miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Vize Çeşidi  

1 Temmuz 2005

Geçici Oturum Harcı (MVV)

Aile bireyi veya yakını ile oturma

830 Avro

Ücretli çalışma veya kendi işyerini açma

433 Avro

Öğrenim

433 Avro

Au Pair

433 Avro

Evlatlık veya velayet altında çocuk

331 Avro

Aile ziyareti

830 Avro

Kısa Süreli (eğitim-iş-değişim amaçlı)

250 Avro

Diğer

331 Avro

Aile ferdiyle birlikte seyahat

188 Avro

Süreli Geçici Oturum İzni Harcı (VVR)

Geçici Oturum Harcı (MVV) Müracaatsız

Aile bireyi veya yakını ile oturma

830 Avro

Ücretli çalışma veya kendi işyerini açma

433 Avro

Öğrenim

433 Avro

Özel Şirket aracılığıyla Au Pair- Karşılıklı değişimli İş

433 Avro

Evlatlık veya velayet altında çocuk

331 Avro

Aile ziyareti

830 Avro

Kısa Süreli (eğitim-iş-değişim amaçlı)

250 Avro

Diğer

331 Avro

Aile ferdiyle birlikte seyahat

188 Avro

Süreli Geçici Oturum İzni Harcı (VVR)

Geçici Oturum Harcı (MVV) Müracaatlı

188 Avro

Süresiz Oturum İzni Harcı

201

Oturumun Uzatılması


Uzatma

188

Aile bireyine ait vize uzatma

52

Öğrenim vizesi uzatma

52

AT/AET Ülke Vatandaşları Oturum Belgesi

30

Ülkeye Geri Dönüş Süresiz Oturum İzni Harcı

30

Tatil ve Çalış Programı Oturum Harcı

30

Genç İşçiler Değişim Programı Oturum Harcı

30

Yeni uygulamaya göre, aile birleştirmesi kapsamında ikamet izni başvurusunda bulunanlar ile yüksek nitelikli göçmenler daha düşük miktarlarda harç ödeyecek olup, insan ticaretinin kurbanları, imtiyazsız NATO personeli ve Hollanda'dan ayrılma imkanı bulunmayanlar bu ödemelerden muaf tutulmuşlardır.

Diğer taraftan, uluslararası anlaşmalar ve yükümlülükler nedeniyle AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşları, tatil programı, çalışma deneyimi vb. gibi karşılıklı değişim (exchange) programlarına katılanlar, eskiden Hollanda vatandaşı olanlardan veya daha önce Hollanda'da birkaç yıl süreli ikamet izni almış bulunanlardan Hollanda'ya geri dönenler ve Hollanda'da doğmuş olan çocuklar için harç ücretlerinde indirim uygulanmaktadır.

8. Hastalık Bakımı ve Yardımı ile ilgili 130 sayılı ILO Sözleşmesi'nin Onaylanması

Hollanda Parlamentosu 130 sayılı ILO Sözleşmesini 4 Aralık 2005 tarihinde onaylamıştır. Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu sözleşmenin onaylanmış olması nedeniyle Hollanda'nın Tarım ve Sanayii Sektörlerinde Sağlık Sigortası ile ilgili olan ve güncelliğini kaybetmiş hükümler ihtiva eden 24 ve 25 sayılı ILO Sözleşmeleriyle ilgili onayları kendiliğinden kalkmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, 130 sayılı Sözleşme taraf ülkede toplumun en az % 75'inin sağlık sigortası kapsamında olmasını öngörmektedir ve 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren yeni Hollanda Sağlık Sigortası sistemi tüm toplum bireylerini kapsamaktadır.

9. Sanatçılar için yeni İş ve Gelir Kanunu (WWIK)

Bu kanunda amaç düşük geliri olan sanatçıya en fazla 4 yıl mali yönden yardımcı olmaktır. Bunun için belediyelere yetki verilmiştir. Sanatçı 4 yıl boyunca Geçim Ödeneğinin ortalama % 70 kadarını ve özel durumlarda en fazla % 125 kadarını alabilecek olup, iş aramak zorunda değildir.

10. Kaçak İşçi Çalıştırma Cezası

1 Ocak 2005 tarihi itibariyle kaçak işçi çalıştıran işverenlere verilen ceza her bir işçi için 1000 Avro'dan 8000 Avro'ya yükseltilmiştir.