SAYISAL BİLGİLER

1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

  (31.12.2004 tarihi itibariyle)

Cinsiyet

Genel

Yabancı

Türk

Erkek

2.677.292

127.085

15.420

Kadın

2.734.113

133.090

14.712

Toplam

5.411.405

260.175

30.132

Kaynak: Danmarks Statistik, Statbank

2. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

(Danimarka uyruğuna geçenler dâhil)

(2003 yılı itibariyle)

 

Erkek

Kadın

Toplam

Kendi adına çalışanlar ve birlikte çalışan aile bireyleri

2.196

413

2.609

Ücretli çalışanlar

9.175

7.029

16.204

Toplam

11.371

7.442

18.813

 

4. Çalışan Vatandaşlarımızın Cinsiyetleri İtibariyle İşkollarına Göre Dağılımı

(2002 yılı itibariyle)

İşkolları

Erkek

Kadın

Toplam

Tarım, balıkçılık ve hammadde üretimi

65

85

150

İmalat sanayi

2.089

746

2.835

Enerji ve su işleri

5

4

9

İnşaat

151

6

157

Ticaret, otel ve lokanta, vb.

3.688

969

4.657

Ulaştırma, posta ve telekomünikasyon

1.014

79

1.093

Finans ve sigorta sektörü

1.221

1.579

2.800

Kamu ve özel hizmetler

853

1.847

2.700

Bilinmeyen

339

137

476

Toplam

9.425

5.452

1 4.877

Kaynak: Danmarks Statistik, Befolkning og Valg 2003:9 Tabel 5

5. Vatandaşlarımız, Danimarkalılar ve Diğer Yabancılar Arasındaki İşsizlik Durumu ve İşsizlik Oranları

(2004 yılı, tam gün işsizlik)

 

İşsiz

İşsizlik oranı

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Danimarkalılar

71.438

79.561

150.999

5,2

6,4

5,8

AB ülkeleri toplamı

1.985

2.030

4.015

7,4

8,8

8,0

Diğer Avrupa ülkeleri toplamı

4.266

4.316

8.582

14,4

17,1

15,7

Türkler*

2.331

2.075

4.406

18,4

24,4

20,8

Afrikalılar toplamı

1.696

1.120

2.816

22,2

25,3

23,4

Kuzey Amerikalılar toplamı

142

109

251

6,9

7,0

6,9

Güney ve Orta Amerikalılar toplamı

175

234

409

11,0

11,4

11,3

Asyalılar toplamı

4.669

4.298

8.967

18,1

22,3

19,9

Pakistanlılar**

636

561

1197

13,7

23,0

16,9

Iraklılar**

979

632

1.612

32,5

67,2

40,8

Yabancılar toplamı

13.089

12.224

25.313

13,8

16,0

14,8

İşsizler toplamı

84.575

91.812

176.388

5,8

7,0

6,4

Kaynak: Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 2005:4, Tabel 9

* Diğer Avrupa ülkeleri toplamı içindedir.

** Asyalılar toplamı içindedir.

6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Veriler

( Yardımcı statüsündeki eşler dâhil)

Yıllar

Kadın

Erkek

Toplam

2000

386

1.953

2.339

2001

404

2.048

2.452

2002

460

2.265

2.725

2003

413

2.196

2.609