SAYISAL BİLGİLER

 

1. Genel, Yabancı ve Türk nüfus

 

(31.12.2009 tarihi itibariyle)

 

Cinsiyet      Genel (2007)      Yabancı         Türk      

Erkek           13.693.092          4.601.843      118.000*

Kadın           11.114.181          2.089.880           7.000*

Toplam       24.807.273          6.691.723      125.000*

 

Suudi Arabistan (SA)’da 2008 yılı tahminlerine göre, toplam nüfusun 24.807.273 olduğu belirlenmiştir. Toplam nüfus içinde Suudluların sayısı, 18.11 milyon (% 73.0), yabancıların ise 6.69 milyon (% 27.0) olarak tespit edilmiştir.

 

Kaynak : SAMA (Suudi Arabistan Para Fonu) 45. Yıllık Raporu Sayfa, 226

              * Tahmini

 

2. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

 

                  31.12.2009 tarihi          31.12.2008 tarihi

                        İtibariyle                     itibariyle            

Erkek              105.000                         92.000

Kadın              Bilinmiyor                      Bilinmiyor

 

Suudi Arabistan’da kesin sayıları bilinmemekle beraber, mürebbiye, hizmetçi, bayan kuaförü, hava taşımacılığı (hostes) v.d. mesleklerde bazı bayan işçilerimizin çalıştığı temsilciliklerimize yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır.

 

3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre Dağılımı

 

İşkolu                                     Oran (%)

İnşaat                                       40

Gıda                                         11

Oto yan sanayi                        20

Mobilya                                    10

Berberlik                                    4

Diğer                                        15

Toplam                                 100

 

4. Sosyal Güvenlik Bilgileri

 

S. Arabistan ile ülkemiz ya da başka bir ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması bulunmamaktadır. Ayrıca, bu ülkedeki diğer bütün yabancılar gibi vatandaşlarımız da yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigortaları bakımından S. Arabistan Sosyal Sigorta Yasası kapsamı dışındadır. İş kazası ve meslek hastalığı dışında bir sebeple sürekli iş göremez durumuna düşenlerin hak edebilecekleri bir yardım bulunmadığı gibi buradaki hizmet süresine dayanarak kısmi de olsa bir yaşlılık aylığı talep edilememektedir.

 

 

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Genel Durum :

ABD - S. Arabistan Ticaret Hacmi ve Geleceği

ABD - S. Arabistan ticari ilişkilerinin temeli 2005 yılında da oldukça iyi bir durumdadır. 2004 yılından bu yana ciddi manada sahnelenmeye başlanılan terör eylemlerinden rahatsız olmalarına rağmen halen, 20 binden fazla kilit noktalarda görev yapan Amerikan vatandaşı S. Arabistan'da yerleşiktir. Her bir ABD'linin terörden korunması için etkin koruma önlemleri alınmıştır ve alınmaya da devam olunmaktadır. Bu kişiler yüzlerce S. Arabistan şirketinde ve ortak girişimlerde çalışmaktadırlar. Binlercesi de Amerikan mallarının S. Arabistan'a ithalinden geçimlerini temin etmektedir.

Gerek ekonomik daralmaya, gerekse güvenlik konusu nedeniyle Suudi Arabistan ve orta doğu bölgesinin hassas durumuna rağmen, son 5 yıl itibariyle bakıldığında, S. Arabistan ABD'nin bölgede en büyük dış ticaret hacmine sahip ticari ortağı konumunu korumaktadır.

2003 yılından bu yana ABD - SA ticaret hacmi % 70 artış göstermiş, Çin tehdidine rağmen 2005 yılında da bu oranı korumuştur.

Suudi Arabistan'ın 2006 Yılı Bütçesi

S. Arabistan'ın 2006 Yılı Bütçesi, 12 Kasım 2005 tarihinde açıklanmıştır.

S. Arabistan tarihinin en büyük bütçesi olacağı belirtilen 2006 yılı bütçesinde, toplam bütçe gelirlerinin 104 milyar Dolar, toplam bütçe giderlerinin 89,3 milyar Dolar olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2006 yılında, yeni yatırım projelerine toplam 33,6 milyar Dolar kaynak aktarılacaktır. (2006 bütçe rakamlarının, petrol varil fiyatı 35 Dolar esas alınarak hesaplandığı anlaşılmaktadır).

2005 yılı bütçesinde olduğu gibi, 2006 yılında da bütçeden en fazla kaynak yine eğitime tahsis edilmiştir. Bütçeden % 26 oranında pay ayrılan eğitimde, toplam 23,3 milyar Dolar harcama yapılması planlanmaktadır.

2006 bütçesinden sektörel bazda yapılan diğer tahsisatlara bakıldığında, sağlık ve sosyal işlere % 9 (8,26 milyar Dolar), su ve tarımsal altyapının geliştirilmesine % 7 (6 milyar Dolar), belediye projelerine % 4 (3,57 milyar Dolar), ulaştırma ve telekomünikasyona % 3 (3,06 milyar Dolar), diğer sektörlere % 51 (45 milyar Dolar) oranında pay ayrıldığı görülmektedir.

Toplam 33,6 milyar Dolar olarak öngörülen yeni yatırımlar çerçevesinde,

  eğitim alanında 6,6 milyar Dolar (Jizan, Hail ve Al Jouf'ta üç üniversite, 2.700 okul, üç teknik fakülte ve 15 mesleki eğitim merkezi),

  deniz suyu arıtımında 3,46 milyar Dolar,

  ulaştırma alanında 2,45 milyar Dolar yatırım harcaması yapılması

öngörülmektedir.

Suudi Kredi Bankası, Suudi Gayrimenkul Geliştirme Fonu ve Suudi Sınai Kalkınma Fonu gibi kuruluşlara bütçeden aktarılan kaynaklar da artırılmıştır.

Suudi ekonomisinde 2005 yılı sonuna ilişkin gözden geçirilmiş tahmini büyüklükler de netlik kazanmıştır. Buna göre, 2005 yılı sonunda, bütçe gelirlerinin 148 milyar Dolar, bütçe giderlerinin ise 90,9 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşeceği, kamu borçlarının, bütçe fazlasından aktarılan kaynakla, 126,6 milyar Dolar'a indirilmiş olacağı öngörülmektedir.

S. Arabistan GSYİH'in ise, 2005 sonu itibariyle sabit fiyatlarla % 6,54 oranında büyüyerek 204,7 milyar Dolar'a ulaşmış olacağı tahmin edilmektedir (Petrol dışı sektörlerde % 8,4, inşaat sektöründe % 6, elektrik, gaz ve su ile ilgili sektörlerde % 4,9, ulaştırma sektöründe % 9,9, toptan ve perakendede % 6,2). Özel sektörde kaydedilmesi beklenen büyüme ise % 6,4'tür. 2005 yılında özel sektörün üstlendiği kamu projelerinin sayısı 2.900 olup, toplam değeri 10,6 milyar Dolar'dır.

2005 sonunda cari dengenin ise 2004'e oranla % 67,7 artışla, 87 milyar Dolar fazla vermesi beklenmektedir.

S.Arabistan'ın petrol dışı ihracatının 2005 sonunda 18,4 milyar Dolar'a ulaşacağı tahmin edilmektedir (toplam ihracatın % 10,5'i).

TÜRK MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER

S. Arabistan'da Uluslararası Müteahhitler Birliğine üye 3 firmamız (GAMA, TEKFEN ve YÜKSEL İNŞAAT) faaliyet göstermektedir.

1. Faal Durumda Olan Türk Müteahhitlik Şirketlerinin Sayısı, Faaliyet Alanı ve Bölgelere Göre Dağılımı

Şirketin adı

Faaliyet bölgesi

Faaliyet alanı

GAMA

Hawiyah - Taif

Hawiyah Gas Plant Projesi

Yanbu

Natpet PP Projesi

Jubail

Berri Gas Plant Projesi

Riyad

Yamama Çimento Projesi

Khursaniyah

EPCC Çimento Projesi

Rabigh

Arabian Çimento Projesi

Jubail

SAFCO 4. Gübre Fabrikası Projesi

TEKFEN

Yanbu

Yanbu Rafinerisi Arıtma Tesisi İnşaat İşleri Projesi

YÜKSEL İNŞAAT

Jizan

Baysh Barajı Projesi

Şirketlerin Çalıştırdıkları İşçi Sayısı

Şirketin adı

Çalıştırdığı işçi sayısı  

Türk

Yabancı

Toplam

GAMA

1340

1470

2810

TEKFEN

38

25

63

YÜKSEL İNŞAAT

65

211

276


Şirketlerin İş Hacmi

Şirketin adı

İş hacmi

GAMA

436.000.000 ABD Doları

TEKFEN

11.000.000 ABD Doları

YÜKSEL İNŞAAT

198.000.000 SAR