OECD ile  İlişkiler

 

 Başta İstihdam, İşgücü ve Sosyal İşler Komitesi (ELSA) olmak üzere, OECD’nin Bakanlığımız görev alanına giren konulardaki çalışmaları yakından izlenmektedir. Bu konularda düzenlenen toplantılara katılım sağlanmakta, ülkemiz mevzuatı ve uygulamaları ile diğer ilgili konularda istenilen bilgi, belge ve görüşler hazırlanarak OECD’ye iletilmektedir.