İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı – OECD


OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmuş, uluslararası bir ekonomi örgütüdür. Merkezi, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan örgüt; sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek, istihdamı artırmak, yaşam standartlarını yükseltmek, mali istikrarı sürdürmek, üye olmayan diğer ülkelerin ekonomik kalkınmasına destek vermek, dünya ticaret hacminin büyümesine katkıda bulunmak amaçları doğrultusunda dünyada pazar ekonomisi ve demokrasiye bağlı olan ülkeleri bir araya getirmeye çalışmaktadır.


Kurucu üyeleri arasında ülkemizin de bulunduğu OECD’nin Mayıs 2007’de yapılan Bakanlar Konseyi’nde, 5 ülkeyle (Estonya, İsrail, Rusya, Slovenya, Şili) genişleme müzakereleri başlatması, ayrıca Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika’nın yanı sıra Güney Doğu Asya Bölgesi ile de “derinleştirilmiş ilişki” tesis etmesi yönünde karar alınmıştır. Şili 7 Mayıs 2010 tarihinde ve Slovenya 21 Temmuz 2010 tarihinde OECD’ye üye olmuşlardır. OECD, 10 Mayıs 2010 tarihinde İsrail ve Estonya’yı üyeliğe davet etmiştir. Üyelikleri resmileşme sürecinde olan İsrail ve Estonya’nın OECD’ye katılımıyla 32 olan üye ülke sayısı 34’e çıkacaktır.