Avrupa Konseyi


Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi’ne bugün hemen hemen tamamı Avrupa kıtasında bulunan 47 ülke üyedir.


5 Mayıs 1949 tarihinde 10 ülke tarafından kurulmuş olan Konsey’in amacı, Avrupa’da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bireyin korunmasına dair diğer temel belgelerin etrafında şekillenen ortak bir demokrasi ve hukuk alanı oluşturmaktır.