ILO ile İlişkiler

 

Türkiye'nin ILO ile ilişkileri 1927 yılına kadar dayanmaktadır. Ülkemiz Milletler Cemiyeti'nin üyesi olmadığı için o yıllarda ILO çalışmalarına gözlemci statüsüyle katılmış, 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olduğunda ILO'nun da üyeliğini kazanmıştır. Ülkemiz, o tarihten bugüne kadar ILO çalışmalarına üye ülke sıfatıyla katılmıştır.

 

Ülkemiz, ILO Yönetim Kurulu'nda 1948-51, 1954-57 ve 1996-99 dönemlerinde Asil Üye, 1975-78, 1987-90 ve 2002-05 dönemlerinde "Yardımcı Üye" sıfatıyla yer almış, en son 1996-99 döneminde ise yine "Asil Üye" sıfatıyla Kurul çalışmalarına etkin bir şekilde katılmıştır.

 

Üye ülkelerin ILO bütçesine katkı payları BM'nin bütçe değerlendirme esasları çerçevesinde belirlenmekte olup ülkemizin yıllık katkı payı ILO bütçesinin % 0.372 oranı civarındadır.

 

Türkiye, aralarında temel çalışma haklarına ilişkin sekiz sözleşmenin de bulunduğu uluslararası çalışma sözleşmelerinden 56'sıını onaylayarak ulusal mevzuatına katmıştır.

 

ILO sözleşme ve tavsiye kararlarının, gerek konferans görüşmeleri öncesinde soru belgelerinin yanıtlanması ve konuyla ilgili ülkemiz mevzuatı hakkında bilgi verilmesi yoluyla metinlerinin oluşması sürecine, gerekse iki yıl devam eden konferans çalışmaları sırasında kaleme alınması ve kabulü sürecine Bakanlığımızca etkin biçimde katkıda bulunulmaktadır. Bu sözleşme ve tavsiye kararlarının konferans tarafından kabulünden sonra ise ILO Anasözleşmesinin 19. Maddesi gereğince T.B.M.M.'ye bilgi sunulmakta ve bu bilgilendirme hakkında ILO'ya rapor gönderilmektedir.

 

Onayladığımız her sözleşmeye ilişkin olarak ILO'ya düzenli aralıklarla ulusal uygulama raporları sunulmaktadır. Uzmanlar Komitesi'nin eleştirileri ve olağan rapor dönemi haricinde yıllık rapor talepleri nedeniyle her yıl çok sayıda sözleşmeye ait raporlar hazırlanarak ILO'ya gönderilmektedir Bu sözleşmelerden herhangi biriyle ilgili olarak ülkemizin Uygulama (Aplikasyon) Komitesi'ne alınması olasılığı nedeniyle ayrıca konferans öncesinde de hazırlık yapılmaktadır.

 

Ülkemiz aleyhine ILO'ya yapılan şikâyetlere karşı savunma yazıları da Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır.

 

ILO ile ülkemiz arasındaki ilişkiler bu kuruluşun Ankara'da 12 Eylül 2001 tarihinde törenle açılışı yapılan "Enformasyon Merkezi"nin hizmete girmesi ile yeni bir ivme kazanmıştır. Bakanlığımız ve sosyal tarafların katkılarıyla inşa edilen Ankara'nın Oran semtindeki bu merkez, aynı zamanda ILO'nun Türkiye temsilciliğini de barındırmakta ve çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.

 

Başta Bakanlığımız ve sosyal taraflar olmak üzere ülkemiz ile ILO arasında IPEC (Çocuk Çalıştırılmasının Önlenmesi Uluslararası Programı) ve ILO Enformasyon Merkezi yapımı gibi çeşitli teknik işbirliği çalışmaları yürütülmektedir. IPEC'in 2001 yılında dolan uygulama süresi, ILO Ankara Bilgi Kaynak Merkezi'nin 12.09.2001 günü yapılan açılışı sırasında imzalanan ek protokol ile beş yıl daha uzatılmıştır. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne uyum çabalarının ILO tarafından güçlü bir şekilde desteklenmesi amacıyla "Türkiye ve ILO Arasındaki İşbirliği Protokolü" 2000 yılı Eylül ayında imzalanmıştır. Bu protokol ile, temel çalışma hakları, istihdam politikası, sosyal koruma politikası ve sosyal diyalog alanlarında Bakanlığımız ile ILO arasında yapılacak işbirliği konuları belirlenmiştir.

 

Bakanlığımız ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ev sahipliğinde "Küreselleşme Karşısında İstihdam Stratejileri" konulu Güney-Doğu Avrupa Ülkeleri Alt Bölgesel Konferansı 11-12 Eylül 2006 tarihlerinde İstanbul'da yapılmış ve konferans sonucunda İstanbul Bildirgesi kabul edilmiştir.