Birleşmiş Milletler


Birleşmiş Milletler (BM) örgütünün kurulması çalışmaları II. Dünya Savaşı sırasında, dönemin ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchil'in 14 Ağustos 1941 tarihli Atlantik Bildirisi ile başlamıştır. 1 Ocak 1942'de Sovyet, Amerikan ve İngiliz liderleri, Washington'da "Birleşmiş Milletler Bildirisi"ni imzalamışlardır. 1 Kasım 1943'de Moskova Bildirisi'nin ABD, SSCB, Çin, İngiltere tarafından imzalanmasını müteakip 3-11 Şubat 1943 Yalta Konferansı ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Birleşmiş Milletler'in nihai kuruluş imzası 25 Nisan 1945'te San Francisco'da, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş ülkelerin katılımı ile atılmıştır. Birleşmiş Milletler Anlaşması, 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girmiştir.


Birleşmiş Milletler örgütünün amaçları özet olarak;

  •  Uluslararası dostça ilişkiler geliştirmek
  •  Ekonomik, sosyal kültürel alanlarda uluslararası işbirliğini sağlamak,
  •  Üyelerin dış siyasetlerini uyumlaştıran bir merkez olmak,

şeklindedir.


Birleşmiş Milletler'in iki çeşit üyesi bulunmaktadır. Asil üyeler olarak adlandırılan ilk grupta, BM anlaşmasını imzalayan 50 üye ülke bulunmaktadır. Türkiye de asil üyeler arasında yer almaktadır. Yeni üyeler olarak adlandırılan ikinci grup ise sonradan BM'ye katılan ülkelerden oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler'in bugün 188 üye ülkesi bulunmaktadır.


Birleşmiş Milletler'in başlıca 6 organı bulunmaktadır. Bunlar, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreterya olarak belirlenmiştir.