• Bakanlıklar

 

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlar

Cumhurbaşkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği

Genel Kurmay Başkanlığı

Anayasa Mahkemesi 

Yargıtay

Danıştay

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

Sayıştay

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

Merkez Bankası

Rekabet Kurumu

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 

Sermaye Piyasası Kurulu

Diyanet İşleri Başkanlığı

Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı

Devlet Tiyatroları

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik

Emniyet Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu

Devlet Planlama Teşkilatı

Milli Kütüphane

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Milli İstihbarat Teşkilatı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Sosyal Sigortalar Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Anadolu Ajansı

Türk Tarih Kurumu

Türk Hava Kurumu

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

 

  • Uluslararası Kuruluşlar